Books by Karl-Erik Edris

Karl-Erik Edris has written several books, but with the exception of The Enlightened Executive: Conversations on Corporate Citizenship, they’re only available in Swedish. The Enlightened Executive is to be published in the United States in Spring 2001.

The Enlightened Executive: Conversations on Corporate Citizenship

Back-cover text to the Swedish edition

Jonas Himmelstrand’s review

Per Axel Nordfeldt: “Business for a Better World”

Books in Swedish:
Vision eller vanmakt
I elfte timmen
Den vise VD:n
Oanade möjligheter
… men vad går det ut på egentligen – livet alltså
I ett annat ljus
Vart är världen på väg?