Om Karl-Erik Edris

Det är jag som är Karl-Erik Edris. Och de tjänster som Edris Idé AB erbjuder emanerar förstås ur mina kunskaper och livserfarenheter.

Vad är då det väsentligaste som jag skulle kunna säga om mig själv? Jag skulle t.ex. kunna räkna upp mina utbildningsmeriter. Jag har ju närmare 300 akademiska poäng, varav 115 i mitt huvudämne statskunskap.

Eller så skulle jag kunna nämna mitt författarskap. Jag har ju skrivit sju egna böcker (Vision eller vanmakt, I elfte timmen, Den vise VD:n, Oanade möjligheter… men vad går det ut på egentligen – livet alltså, I ett annat ljus och Vart är världen på väg?), och fler kanske det blir. Och dessutom har jag bidragit till antologierna Sveas väg (red. Stig Johansson, Kommentus Förlag AB, 1992), som handlar om kommunalpolitik, och David Petander – en svensk Franciskus (red. Nils Tägt, Guteböcker AB, 1996). I detta sammanhang skulle jag förstås också kunna ta upp mitt rätt omfattande översättningsarbete.

Eller så skulle jag kunna nämna de olika arbetsgivare, utöver mig själv, som jag haft genom åren. Och då inte minst SJ som haft vänligheten att i många år bidra till min försörjning genom en spärrvaktstjänst vid pendeltågsstationen i Trångsund. En tjänst som upphörde 1998, men som jag när det begav sig brukade kalla ett för en författare utmärkt om än förtäckt kulturstipendium.

Men hur upplysande man nu än skulle kunna tycka att sådana här uppgifter är kommer de ändå inte riktigt åt personen bakom.

Därför vill jag i stället säga att det kanske mest karaktäristiska för mig är mitt redan under barndomen väckta intresse för de existentiella frågorna, dvs. frågorna om livet, döden och den yttersta meningen med både den egna existensen och den tillvaro som vi befinner oss i som medvetna varelser. Och detta intresse har gjort att ett bärande tema i mitt liv har varit och är: Hur leva för att kunna dö nöjd?

Och då menar jag inte att jag bara söker ett svar på frågan om hur ett verkligt meningsfullt liv i privat mening bör gestaltas, utan jag försöker också gripa mig an frågorna om hur vi skall kunna skapa en värld som vi med stolthet kan lämna i arv till kommande generationer.

Detta är stora frågor som alltid söker svar, och inga svar är giltiga för alla tider. Och jag kan förstås inte heller säga att jag funnit de definitiva svaren. Men jag kan utan att darra på manschetten säga att jag har gått djupare i dessa frågor än de flesta.

Detta betyder i sin tur att det finns en djupdimension i mitt sätt att närma mig frågorna om ett klokt ledarskap i vår tid. En djupdimension som berör allas vår längtan att inte bara lyckas med det vi föresatt oss utan också att åstadkomma något, som fyller oss med den rika och speciella glädje som hör samma med att göra sådant som är verkligt eftersträvansvärt. Och då i meningen bra på lång sikt inte bara för oss själva utan framför allt för andra och därmed för världen.

Mitt arbete med ledarskapsutveckling bygger med andra ord på insikten att få ting är så djupt mänskligt berikande som ett ledarskap väglett av en god vilja.

Välkommen till mina föreläsningar och seminarier!