Avatar och Lester Brown

Har nyligen publicerat ett nyhetsbrev. Det innehåller två betraktelser. Den första har titeln Lester Browns goda framtidsvision och är en recension av hans bok Plan B 4.0. Medan den andra har titeln Avatar – en rymdsaga om den gode och andlige vilden och är ett slags senkommen recension av James Camerons film.

Svenska Plan B
Earth Policy Institute
Avatars officiella hemsida

Recensioner av Avatar: AB, GP, DN, Exp, HD, SvD
——————————————
Andra bloggare om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,