En bra film om Lester Browns arbete

För alla som inte tröttnat på att se på filmer om globala problem relaterade till långsiktig miljö-, resurs- och klimatproblematik finns nu en mycket bra film att beskåda på den amerikanska public service TV-kanalen PBS hemsida. Den har titeln Journey to Planet Earth – Plan B: Mobilizing to Save Civilization och kretsar just kring Lester Browns envetna arbete för det han kallar Plan B. Den är mycket välgjord – presenteras förresten av Matt Damon – och skildrar hur Brown i olika elitmiljöer (bl.a. i Kina) försöker vinna gehör för ståndpunkten att den rådande utvecklingsriktningen är katastrofalt ohållbar och att detta troligen först kommer att  bli solitt märkbart (bortom alla förnekandens gräns) på livsmedelsförsörjningens område.

Filmen kan beskådas här.

Svenska Plan B.
Earth Policy Institute (Lester Browns organisatoriska bas)
—–
Andra bloggare om , , , , , , , ,

Plan B 4.0 – Lester Browns goda framtidsvision

Idag var jag på ett seminarium med Lester Brown. En utan tvekan mycket betydelsefull person globalt sett när det gäller att sprida ett faktagrundat miljömedvetande. För egen del blev jag medveten om hans existens på 70-talet. Läste en och annan bok. Men när han startade Worldwatch Institute började han producera en sådan mäktig ström av rapporter att jag nöjde mig med att studera en och annan i rapportserierna Vital signs och State of the World. 2001 startade han så Earth Policy Institute. Och jag har i alla år prenumerat på hans nyhetsbrev, och därmed extensivt följt hans envetna informationsverksamhet.

Genom sitt nya institut publicerade han 2003 boken Plan B: Rescuing a Planet Under Stress and a Civilization in Trouble. Plan A syftar förstås på “business as usual” medan plan B representerar Lester Browns och hans forskarkollegors idéer om vilka åtgärder som bör vidtas för att vi globalt sett skall komma in på en långsiktigt hållbar utveckling inte bara ekologiskt utan också mänskligt, dvs. socialt och politiskt. Sedan publiceringen av den första Plan B har flera uppdateringar blivit gjorda. Plan B 2.0 publicerades 2006, Plan B 3.0 2008 och Plan B 4.0 2009.

Idag var det så dags för lanseringen av den svenska översättningen av Plan B 4.0. En bok försedd med undertiteln Uppdrag: rädda civilisationen!Svenska Plan B kan man få mer information om boken och ladda ner den som pdf. Vill man köpa den tryckta varianten så kan man göra det här.

När det så gäller Lester Browns budskap på seminariet så borde jag väl prestera en kärnfull sammanfattning. Men så fann jag en lång intervju med honom på SVT:s hemsida. I själva verket en monolog på 20 minuter som man hade försett med den missvisande rubriken Miljöguru eller domedagsprofet. En dramatiserande rubrik som inte alls svarar mot Browns lågmält fokuserade och sakliga budskap om behovet, och framförallt de realistiska möjligheterna, av en genomgripande global kursändring i riktning mot ekologisk hållbarhet, frihet och rimlig ekonomisk rättvisa.

T.o.m 6 juni kommer det enligt SVT att gå att lyssna på Lester Browns utläggningar:


——————————————
Andra bloggare om , , , , , , , , , ,