Civilisationskritik & andlig uppbyggelse

Jag tror inte längre på att de politiska ideologierna som låst fast sig i fundamentala trosakter kan upprätthålla sina politiska schablonbilder om vad som är rätt eller riktigt. Jag tror inte heller på givna religiösa och teologiska föreställningar som också bygger på gamla föreställningar som inte längre kan ge oss vitala visioner om samhället eller människans utveckling, utan ägnar sig åt att låsa fast saker och ting för att få oss tro att det är givna sanningar de representerar. För sanningen är att varken politiska eller religiösa gamla ideal leder oss till något bättre, kärleksfullare eller meningsfullare liv längre.

Religiösa institutioner som skapar teologiska tolkningar av andliga sanningar, låser fast människan i hatiska positioner som gör att vi helt enkelt får ett sämre liv. Men detta gäller också alla politiska ideologier. Ideologiska och ekonomiska maktkamper och taktiska manövrer som vi låter oss dras in i – betyder egentligen inte ett smack för oss människor. Jag har alltmera tröttnat på allt detta testuggande och jag vill inte ha med det att göra längre. Jag har börjat bli alltmer övertygad om att tron på vissa religiösa föreställningar liksom politiska åskådningar inte leder oss mot något bättre samhälle. Eftersom vi är så upptagna av att inom givna politiska och religiösa gränser, bedriva våra olika spel, så får dessa olika politiska och religiösa ideologier inget gehör längre hos mig. Jag vill uppleva det friska och det som kan ge människan tillbaka sin medmänskliga och kärleksfulla tro på livet. Jag vill inte längre delta i de smaklösa politiska eller religiösa föreställningar som skapar kaos, krig, våld och hat mer än kärlek. Det är slut med den tankevärlden hos mig och nu vill jag sträva efter att förstå saker och ting på djupet istället.

Jag vill låta det emotionella, det intuitivt andliga och det intellektuella mötas inom mig själv för att transformeras till en trygg harmoni som låter en oas av skönhet och harmoni existera inom mig. Det handlar om att ge kärlek till andra människor istället för att låta skvaller, olust, revirstrider och annat ointressant ta över.

Jag vill slita mig loss från det mesta som känns fel. Under nästan hela mitt liv har jag proklamerat att jag är socialist och ateist. Men ateismen är också en tro som lätt leder till fanatism. Man vill använda vetenskapen för att dänga till religionen. Men detta är också en väg som inte är min längre. Mina sinnen är på väg att utvecklas mot något annat. Jag tar vissa steg för att finna något annat i tillvaron, något som betyder något. Särskilt nu när min bästa och mest älskade kvinna i mitt liv, Maria fick cancer, så öppnades min värld för ett annat tänkande. Kärlek och vänskap är det som betyder någonting. Men början på detta andra och nya tänkande går nog minst 25 år tillbaka. Då som övertygad ateist och socialist började jag utforska new age-tänkandet. Många kvinnor som jag kände ägnade sig åt det, och detta lockade mig från början men så hände det sakta att nya tankar började gro hos mig. Det fanns tänkare som faktiskt tänkte på andra dimensioner och annat samhällstänkande inom new age. Mitt kritiska tänkande började förstå andra världar. Det var framförallt en man som betydde mer än de flesta. En man som jag sedan länge lärde känna. Personen i fråga blev plötsligt min andliga mentor och ja, vän. Hans namn är Karl-Erik Edris.

Han satt då i spärren i min uppväxtort, Trångsund, och det var där jag träffade honom. Det var där min grund lades för att sakta men säkert under årens lopp, lotsa mig fram i ett nytt och kreativare tänkande. Genom långa samtal under flera års tid med Karl-Erik Edris – bildades den fond av kunskap och visdom jag så väl behövde för att gå vidare med tankarna.

Karl-Erik Edris böcker har blivit bland de mest relevanta i mitt liv att läsa och låta mig inspireras av. Från första boken jag omfattade rent intellektuellt, så började hans andra böcker engagera mig på djupet. När jag försökte via mitt engagemang i lokala fackklubben på Stockholms lokaltåg, vänsterpartiet i Järfälla och organisationen Attac få in dem som en del i mitt uppvaknade fungerade det väl någorlunda. Men det var när jag lämnade detta engagemang och började fördjupa min vänskap med Maria under hennes sjukdomstid som mycket nytt plötsligt dök upp i mina tankar. En ytterst viktig kärleksfull fördjupning av vår relation ledde till att vi diskuterade vad som är viktigt i livet. Då började jag inse att pengar, jobb och annat är nödvändiga ting i dagens samhälle men inte något av egentlig värde för den andliga utveckling jag sökte. Jag började också inse att stressen och maktrevirtänkande och allt sådant som i egentlig mening bara är förkastligt inte är någonting jag behöver i livet. Allt detta blir bara negativt för min andliga utveckling. Det är sådant som jag nu skall lämna bakom mig för alltid. Och det är här som Karl-Erik Edris nya bok – I ett annat ljus – passar så bra in som en fördjupning i mitt liv. Den hjälper mig framförallt att se hur jag skall förändra mitt förhållningssätt så att jag blir helare som människa och kan leva ett mera meningsfullt liv.

Karl-Erik Edris nya bok handlar också om hur det måste komma en ny samhällsbärande vision för vår civilisation. Han tror på en andlig evolutionär kosmisk utvecklingsplan. Den finns där redan från början och den finns inom varje enskild människa sedan människan skapades. Vi kan kalla det för Guds plan eller i alla fall en metafysisk evolutionär plan som fyller varje individ. Denna utveckling bärs upp av att varje individ måste finna sitt inre ljus. Det ljuset leder individen framåt till att utveckla sig själv till en hel och kärleksfull individ. Det är människor ledda av det inre ljuset som bör vägleda samhället så att vi kan lära oss att relatera oss till varandra på ett annat och bättre sätt och att skapa ett annat samhällstänkande än det nuvarande samhällets rationella vetenskapliga tillväxttänkande. Rent praktiskt kan man säga att det som måste ske är att vi överger gamla föreställningar och ger oss in i ett större äventyr som öppnar oss för vår andliga potential att utveckla en fredligare och framförallt ett helgjutnare, djupare och andligare synsätt inom oss själva. Det är intellektet som måste möta vårt andliga inre jag, i en symbios. När detta sker blir naturvetenskapen en ren vetenskap som kommer att vara till stor nytta för människorna i strävandena att bygga en långsiktigt hållbar livsform på jorden. Men vetenskapen måste släppa tanken på att ersätta religionerna. Annars blir den bara en pseudoreligion. De gamla religionerna kommer att få ett nytt djup och lämna den gamla tramsiga teologiska bråten bakom sig. Med andra ord kan vi säga att en religiös andlig mästare som Jesus ger oss djupliggande kunskap som vi kan transformera om så att den kunskapen får sitt säte i hjärtat, där den hör hemma. Karl-Erik Edris ger både vetenskapen och den andliga utvecklingen en större roll. Guds ljus är den vision som varje individ bär inom sig och den kan få oss att förstå hur vi skall fullfölja den starka ljusbringande vision vi alla tillsammans kan utveckla till att bli planetens räddning. Det ligger i Guds plan eller evolutionen att ge oss andligare värden och vi kan med Guds inre ljus ge oss möjligheter som vi inte trodde att vi hade eller ville ta vara på.

Med andra ord är det en ny andlig och evolutionär civilisationsbärande vision som måste utvecklas för att vi skall kunna få ett perspektiv på världens problem som gör dem hanterliga.

Mina slutord blir: Ingen bok har inspirerat mig mera än Karl-Erik Edris nya bok. Den är alltför viktig för att inte läsas. Köp den redan idag och låt dig tas med på en fantastisk resa.

Micheles Kindh

(Recensionen publicerad i Blaskan nr. 10, 11 & 12 2010.)