Björn Forsbergs förord

Karl-Erik Edris besitter en ovanlig förmåga att övertyga utan att mästra. Han sätter sig inte över sin läsare utan vandrar sida vid sida med denne. Som läsare öppnas mina ögon. Jag sugs in i nya perspektiv … och en ny berättelse om mänsklighetens möjliga framtid.

Författarens stil är oefterhärmlig. Han lyckas förmedla djup insikt med en stor portion lågmält dräpande humor. Jag gillar Edris många och träffande liknelser, hans förmåga att sätta ord på svårfångade känslor. Budskapet är bitvis kärvt samtidigt som en djup medkänsla med den mänskliga varelsen lyser igenom varje rad.

Bokens ärende är civilisationskritiskt. Men medan många andra systemkritiska texter aldrig kommer längre än till kritik och polemik genomsyras denna bok av en grundläggande tro på människan. Ja, mer än så: den låter oss se konturerna av en möjlig framtid där inte bara vetenskaplig utan även andlig förnuftstro ger oss riktning och livskraft.

Boken tar läsaren på en fascinerande färd genom västerlandets idéhistoriska utveckling men nöjer sig inte med det. Författarens ärende är att överbrygga det i vårt samhälle upplevda gapet mellan tro och vetande. Föreställningen om tron som en privat angelägenhet som till varje pris måste hållas isär från vetenskap och ”förnuft”.

Edris klär av vår tids rationalistiska förnuftstro och fram träder en fundamentalistisk föreställningsvärld – höjd över kritik och berättigade invändningar. Liksom kyrkans institutioner en gång förkvävde tankens frihet har den förnumstiga och reduktionistiska rationalismen nu lyckats upprepa samma konststycke.

Författaren efterlyser ett balanserat samspel. Vi behöver slå vakt om modernitetens landvinningar. Men all verklig mänsklig utveckling kräver att vi också öppnar dörren till vår inre, andliga skattkammare. De insikter som ryms där får inte stanna i den privata sfären. De måste genomsyra samhällslivet i stort!

Vilket kräver en tankeevolutionär utveckling liknande vad upplysningsrevolutionen en gång åstadkom.

Boken ger oss viktiga ledtrådar i arbetet för ett civilisationsskifte som tillvaratar människans fulla potential. Ja, den bygger en unik syntes. Där rationalismens yin tillåts sammanstråla med den mänskliga andens yang. En framtid att verkligen se fram emot förmedlad ur en djup insikt om människans väsen.

Till sist: En stor kvalitet med boken är hur författaren följer sin övertygelse utan att vika en tum för den politiska korrekthetens samtalskultur. Detta visar på mod och inre styrka. Egenskaper som väglett all tankeutveckling av betydelse genom mänsklighetens historia.

Björn Forsberg
Forskare i statsvetenskap och författare till
Tillväxtens sista dagar och Omställningens tid