Jonas Himmelstrands recension

Detta är en fantastisk bok! Den är på samma gång en bok om historia, psykologi, ledarskap, religion, ekologi och kommunikation. Författaren tar från alla dessa discipliner för att skapa en helhetsbild av var vi, mänskligheten, befinner oss idag i slutet av 1900-talet och vilket ledarskap som krävs i våra företag för att mänskligheten inte ska gå under på grund av sin egen kortsynthet.

Boken är skriven i berättelsens form. Vi får möta Viktor Laudén, VD för Chemical Products, som under en kris i sin karriär möter konsulten Johannes Funt. De träffas några dagar på ett katolskt kloster och berättelsen utspelar sig som ett samtal de bägge männen emellan. De har även ett viktigt möte med Fader Teodor, en av munkarna på klostret.

Handlingen är att Viktor råkar i onåd hos sin styrelseordförande och riskerar att få sparken. Johannes vidgar perspektivet på Viktors situation och beskriver hur vi befinner oss i slutet av en era med kyrkokristendomen och “drömmen om det rationella paradiset” som bärande tankesätt. Världen behöver nya tankesätt och ett nytt slags företagande och ledarskap för att överleva.

Den vise VD:n ger en imponerande och stundtals provocerande helhetsbild av vad som sker i vår förvirrade tid. Vi får ett helhetsperspektiv på begrepp som lärande organisationer, jag-utveckling, manligt-kvinnligt, nyliberalism, olika former av ledarskap, gröna politiska partier, villkorslös kärlek m.m.

Det är roligt att för omväxlings skull recensera en svensk ledarskapsbok som snart ges ut i USA snarare än, som ofta är fallet, tvärtom. Den vise VD:n är, som sagt, en fantastisk bok. Läs den!

Jonas Himmelstrand
(recensionen publicerad i Fortbildningsbrevet Strategier nr. 387, 22 mars 1999 – http://www.strategier.se)

Detta är en fantastisk bok! Den är på samma gång en bok om historia, psykologi, ledarskap, religion, ekologi och kommunikation. Författaren tar från alla dessa discipliner för att skapa en helhetsbild av var vi, mänskligheten, befinner oss idag i slutet av 1900-talet och vilket ledarskap som krävs i våra företag för att mänskligheten inte ska gå under på grund av sin egen kortsynthet.