Intervju 1-5 om Vart är världen på väg?

Pelle Lindblom har gjort en intervju i fem delar med mig om Vart är världen på väg? Den första är ett slags boktrailer medan de fyra följande delarna tar upp olika teman från boken.
NOTE! Part I is now also available with English subtitles.
Del I

Del I – Part I (with English subtitles)

Del II

Del III

Del IV

Del V