Författarens förord

Ställd inför uppdraget att skriva lite om min syn på corporate citizenship tänkte jag till en början skriva facklitterärt.

Men den intentionen höll inte. Efter bara några sidor kom Johannes Funt och knackade mig på höger axel. Han hade ett bra förslag. Jag skulle få tjuvlyssna på de diskussioner om corporate citizenship som han skulle ha med en ledningsgrupp på ett företag, som hade blivit indraget i mediacentrifugen sedan det uppdagats att en av deras underleverantörer hade använt barnarbetare.

Att tjuvlyssna på Johannes Funt är alltid stimulerande. Jag har gjort det en gång tidigare. Det blev boken Den vise VD:n (Caduceus, 1998), som faktiskt snart når den engelskspråkiga världen under titeln The Enlightened Executive: A Course in Corporate Citizenship.

Men det jag främst vill säga med detta förord är att i en del av sina resonemang i Oanade möjligheter anspelar Johannes på sådant som behandlas utförligare i Den vise VD:n. Böckerna kompletterar därför varandra, men behöver inte läsas i den ordning de skrevs.

Dessutom har jag fått ett halvt löfte från Johannes att jag skall få tjuvlyssna fler gånger på honom.

Trångsund i oktober 1999

Karl-Erik Edris