Monarki, vegetarism och Stig Strömholms stilistiska briljans

Jag har aldrig träffat Stig Strömholm och jag har inte heller studerat i Uppsala under hans tid som universitetsrektor. Jag har heller aldrig läst någon av hans böcker. Men denne Stig Strömholm har ändå en speciell hedersplats i mitt inre som upphov till ett citat som jag tycker är mycket skarpsynt. Vid någon diskussion i radio eller möjligen TV för många år sedan om monarkins anstötliga omodernitet i kontrast mot den presidentstyrda demokratiska republikens upphöjda och självklara modernitet fällde han som förespråkare för monarkin den kärnfulla kommentaren att han föredrog en statschef “som inte hade framträtt ur den politiska gyttjebrottningen”.

En tänkvärd, slagkraftig och polemiskt briljant kommentar som jag erinrade mig när jag just läste en understreckare i SvD skriven av nämnde Strömholm. Ämnet var en recension av en nyutkommen bok med titeln Djurens rätt och vegetarism skriven av den antike grekiske filosofen Plutarchos. Denna artikel var en fröjd att läsa. Inte därför att jag är starkt intresserad av ämnet utan för att den är ett under av stilsäkerhet och dessutom genomsyrad av torr humor och klarsynta observationer.

Särskilt artikelns inledning föll mig i smaken: “Ju fler djur som försvinner från vår planet, desto starkare blir tydligen intresset för dem som ännu finns kvar. Dessa våra ordlösa grannar på jorden beskrivs ibland som mer givande bekantskaper än de allt fler och allt tommare mänskliga tunnor som i nyindividualistisk anda förverkligar sig själva och sin tomhet i gastronomins, rese- och upplevelseindustrins alltmer komplicerade och kostsamma turer.”

Jag borde förmodligen skaffa någon av Strömholms böcker för ren nöjesläsning. Vegetarian är jag ju i stort redan utan att ha tagit del av Plutarchos argument.
———————————
Andra bloggare om , , , , ,