Sukralos och amalgamlogiken

Har läst några artiklar om sukralos de senaste dagarna (www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_821951.svd, www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_825531.svd och www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_825533.svd). Det har tydligen kommit som en chock att detta sötningsmedel sprids i naturen. Och detta faktum väcker en och annan tanke. Den första är att sötningsmedel knappast är en nödvändig produkt. Möjligen kan man till sötningsmedlens försvar säga att de gör det möjligt för människor att äta mer än de behöver utan att bli feta eller lika feta som de annars skulle ha blivit av samma mängd föda. Men ny forskning visar tydligen att en av sötningsmedlens verkningar är ett ökat sug efter socker! Så som stöd för bantare verkar sötningsmedel alltså påminna om effektiviteten hos alkohol som motmedel mot spritmissbruk.

Men det jag tycker är mest besynnerligt med tänkandet kring den här typen av produkter är påståendet att ett sötningsmedel som sukralos “inte är farligt för människan” men kanske är skadligt för naturen. Men vi människor är naturen! Något som är skadligt för naturen är knappast ofarligt för människan.

Tanken att människan är separat från naturen blir extra bisarr i kvicksilverfrågan. Till härförleden (då en halvhjärtad förändring skedde) har etablissemanget inom läkar- och tandläkarkåren i decennier hävdat att det kvicksilverbaserade tandfyllningsmaterialet amalgam är oskadligt. Men säreget nog bidrog det ökade miljömedvetandet till oro för vilka konsekvenser kremering får för naturen. Det ansågs helt enkelt – och alldeles motiverat – att det inte var bra att kvicksilver kom ut i naturen. Men där är kvicksilvret tydligen inte så länge det är i munnen. Därför brukar jag säga att kvicksilver är ett underbart gift, det är giftigt överallt utom i munnen.

Och livsmedelsindustrin gör tydligen vad den kan för att blanda upp maten med olika produkter som följer amalgamlogiken. Olika lönsamma kemikaliska dekokter som påstås vara goda och nyttiga i munnen och resten av kroppen, men som sedan visar sig vara skadliga i naturen. Det är väl ändå något som inte stämmer med den här logiken?

———————————
Andra bloggare om , ,