Intervju i Radio Väst hösten 1998

Hösten 1998 gjorde Radio Väst en lite längre och personligare intervju med mig. Jag har delat upp den i tre delar för att filerna inte skall bli för stora för WordPress begränsningar.
Del I
Del II
Del III