Innehållsförteckning

Inledning
1. Det antika Grekland
2. Judarna under gammaltestamentlig tid
3. En hellenistisk värld i kris
4. Jesus Kristus
5. Kyrkokristendomen formas

  Paulus; Konsolidering av den tidiga kyrkan; Augustinus; Det kyrkokristna medvetandet

6. Medeltiden

  Visionen om Gudsstaten på jorden; Kyrkans maktkulmination; Korstågen; En ny historiesyn; Tro och vetande; Påvedömet i bryderier; En summering

7. Renässansen: En vision av gränslösa möjligheter
8. Reformationen och den nya vetenskapen

  Luther och Calvin; Bacon och vetenskapens möjligheter; Kepler: Astrologen som var astronom; Galilei: Vetenskap och religion på kollisionskurs; Religionsstrider och skilsmässa mellan vetenskap och religion; Descartes och Newton: Det stora vetenskapliga genombrottet

9. Kapitalism, upplysning, framsteg

  Thomas Hobbes och det kapitalistiska marknadssamhället; John Lockes rättfärdigande av kapitalismen; Adam Smith och den fria marknadens välsignelser; Framsteg, framsteg och åter framsteg

10. Den franska revolutionen och Napoleon

  Kyrkokristendomens haveri

11. 1800-talet

  Restaurationen; Liberalismen och den industriella revolutionen; Karl Marx: Profet i förklädnad; Konservatismen; Ett nytt samhälle växer fram; Vetenskapliga framsteg och kyrkokristna bakslag; Imperialismen; Nietzsches otidsenliga undergångsvisioner

12. Det tidiga 1900-talet

  Det första världskriget; Freden; Hermeneutik och logisk positivism; Behaviourism; Psykoanalys; En ny fysik; Ett gryende krismedvetande

13. Mellankrigstiden och det andra världskriget
14. Fördjupande rekapitulation

  Från det antika Grekland till drömmen om det rationella paradiset; Det rationella paradisets skuggsida;  Hur kunde det ske?

15. Efterkrigstiden

  Ideologisk polarisering – hot om kärnvapenkrig; Fredsarbete; Samhällets skolning av auktoritära personligheter; Grupper med egenintresset som Gud – hot om diktatur; Kamp för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter; Begynnande psykologisk omdaning ; Ungdomsrevolt och alternativrörelse; Kvinnorörelse; Moraliskt sönderfall; Andlig förnyelse; Ekonomisk expansion – hot om miljökatastrof; Miljövård; Global ekonomisk ojämlikhet; En ny ekonomisk världsordning; Vetenskap på gott och ont; Förnyelse av vetenskapens självförståelse; Avslutning

Efterord