Oanade möjligheter

Ett ledningsgruppsseminarium i corporate citizenship.

(Caduceus Förlag, Åkersberga, 1999, ISBN 91-88908-03-8)

Trots den allt mer frenetiska betoningen på vinsten och börsvärdet är det verkligt genomgripande förändringar på gång i synen på näringslivets roll, syfte och samhällsansvar. Förändringar som går att fånga upp med begreppet corporate citizenship.

Det är i huvudsak två faktorer som bidrar till att det på allt fler företag växer fram en insikt om att långsiktigt hållbar utveckling kräver att företaget är en god och ansvarstagande medborgare i sitt samhälle: kraven från medvetna konsumenter och det rådande ekonomiska systemets djupt problematiska sociala, politiska och miljömässiga konsekvenser.

I Oanade möjligheter är det skarpt läge. Ett stort och ansett företag har dragits in i mediacentrifugen genom att ett Stripteasereportage avslöjat att en av företagets underleverantörer använt barnarbetare.

Ledningsgruppen kan inte enas om vilka långsiktiga slutsatser som bör dras av det inträffade. Därför engageras konsulten Johannes Funt.

Under hans ledning utspinner sig ett mycket intressant samtal om innebörden av corporate citizenship. Och inför läsarens ögon målas sakta men säkert upp en vision av hur en strategiskt klarsynt företagsledning skall gå till väga för att göra verklighet av sin corporate citizenship-vision.