Game of Life

Game of Life (eller The Transformation Game) är något så ovanligt som ett tärningsstyrt spel för djuplodande reflektion över viktiga frågeställningar i livet. Spelet ingår som ett centralt inledande moment i mina mentorrelationer, men kan förstås också spelas i andra sammanhang och situationer.

Personliga erfarenheter av Game of Life

Den första gången jag träffade Karl-Erik och fick spela hans Livskunskapsspel var jag i ett förvirrat läge. Jag hade fått tips om Karl-Erik via min lärare på IFL:s utbildning i företagsledning.

Spelet och Karl-Eriks skickliga vägledning hjälpte mig att lyfta på locket till saker som jag själv inte visste att jag bar på och som bromsade mitt liv. Varje gång jag i spelet medvetet eller omedvetet försökte lura mig själv så gick jag på pumpen, här var det sanningen som gällde.

Många skratt och en hel del svettiga timmar senare var spelet slut och jag kunde ta med mig en fantastisk essens ut i livet för fortsatt träning. Efter denna första gång har jag återvänt vid ett flertal tillfälle till nya spelrundor, varje gång ärligare och mer medveten om mina egna tricks går spelet lättare för varje gång, men är för den sakens skull inte mindre värdefullt.

Stort tack till Karl-Erik som med sin visdom, värme, rakhet och humor tillsammans med sitt magiska spel har gjort stor skillnad för mig och mina anhöriga. Karl-Erik och hans spel kan sålunda varmt rekommenderas till alla som har en ärlig längtan att utvecklas som människa.

Sven Larsson
Industriell projektledare
Sven Larsson Management Consult AB

 

Jag hade stora behov av att lätta på dimman och sortera ut vad som var vad i livet. Jag såg på förhand mer Game of Life som en möjligtvis spännande krydda och samtalet med den ärliga och visa Karl-Erik som det centrala. Väl mitt inne i upplevelsen av ”spelet” så blev jag ordentligt omskakad. Upplevelsen var omedelbar och brutal. Själva Game of Life var den mest kraftfulla metod jag upplevt i personlig utveckling – dimman lättade och stigen framåt blev synlig. Sedan går ju inte Karl-Erik av för hackor heller…

Fredrik Lidman
Partner Fram 

 

Vill Du få perspektiv och nya infallsvinklar på Ditt liv – ett akut problem eller Din långsiktiga livssituation – rekommenderar jag varmt livsspelet. Spelet om livet är ett unikt dynamiskt samspel med “spelet”, handledaren Karl-Erik Edris och Dig själv. Du får aktivt konstruktivt stöd och vägledning i Dina vägval.

Inga-Lill Wennlund
Ledarskapskonsult
ILW – konsult i ledarskap och personlig utveckling

 

Det kommer stunder i livet då man inte vet vart man ska, inte ens i vilken riktning man ska gå. I värsta fall vet man inte heller riktigt var man är. I sådana lägen ligger det nog nära till hands att titta på hur andra gör och har gjort. Och visst kan det vara värdefullt att hämta inspiration och idéer från andra. Men det riktiga svaret på frågan finns bara inom dig själv. Det gäller bara att locka fram svaret och våga använda sig av det.

Spelet Game of Life kan vara till oväntat stor hjälp i ett sådant läge. Jag befann mig själv åtminstone delvis i en sådan situation för några år sedan. Den spelomgång jag då genomförde med Karl-Erik Edris som skarpsynt och vältajmad spelledare kom att bli en viktig pusselbit i det välgörande karriärskifte som jag inte långt senare kom att göra. Flera av de sanningar jag levererade till mig själv var mycket frigörande och kommer vara mig till nytta i resten av mitt liv.

Håkan Wirtén
Generalsekreterare Världsnaturfonden

Mer om spelet

Game of Life är ett utomordentligt flexibelt instrument som kan användas för t.ex. personlig utveckling men också för grupputveckling och teambuilding eller som stöd i beslutsfattande och strategiutveckling.

Skälet till detta breda användningsområde är att Game of Life fungerar efter principen ”som man frågar får man svar”. Varje spelomgång kretsar alltså kring ett gemensamt med spelledaren noggrant valt spelfokus. Spelar man ensam så kan man välja att belysa en personlig frågeställning. Handlar det däremot om ett gruppspel kan antingen varje deltagare ha ett personligt spelfokus eller så kan man enas om ett spelfokus som är gemensamt för hela gruppen.

Så länge spelfokus är genomtänkt och välmotiverat kan spelet kretsa kring vilken frågeställning som helst som bedöms vara i behov av klargörande och eftertanke. I praktiken är det speldeltagarnas uppriktighet och villighet att helhjärtat ge sig in i spelprocessen som bestämmer hur genomgripande resultaten blir.

Man spelar alltså antingen ensam eller i grupp om högst sex personer. (Spel med större grupper kan förekomma, men då med en efter gruppstorleken avpassad modifiering av speluppläggningen.)

Korta texter om spelets möjligheter

Personlig utveckling

Som människa skapar man sitt liv genom sina val. Och man formar sina val utifrån sina föreställningar om det önskvärda livet.

Ibland blir man nöjd med konsekvenserna av sina val. Livet blir helt enkelt som man vill ha det. Men ibland känns det kanske som att det finns anledning att vara mera bekymrad över vart livet är på väg. Alla har vi nog då och då undrat över om inte stora eller små kursjusteringar skulle vara på sin plats.

Kanske är just du i en sådan fas i livet att du undrar över vad som är ett klokt nästa steg. Du undrar kanske över dig själv och dina reaktioner och karaktärsmönster, du undrar kanske över dina nära relationer eller dina relationer till vänner, bekanta och arbetskamrater, eller så kanske du undrar över arbetet och karriären eller t.o.m. över meningen med livet.

Då kan en enskild spelomgång med Game of Life vara utomordentligt klarhetsskapande. Den ger dig nämligen möjlighet att genomlysa dina frågor i en psykologisk miljö som nästan alltid leder till att befriande insikter katalyseras.

Grupputveckling och teambuilding

Vi människor är i allmänhet inte särskilt skickliga på att samverka i grupp. Det är snarare regel än undantag att mycket energi, kraft och intelligens binds upp i maktkamper, prestigelåsningar och baktaleri. Men då och då kan grupper fungera på det där lysande sättet som gör rättvisa åt tanken att helheten är mer än summan av delarna. Alla som arbetat i en sådan välfungerande grupp vet hur stimulerande och berikande det är.

Faktum är att välfungerande arbetsgrupper är av mycket stor betydelse inte bara för att arbetsuppgifterna skall bli väl utförda utan också för att arbetsplatsen skall bli en lärande miljö där ett innovativt klimat kombineras med en känsla av personlig trivsel.

Game of Life är ett mycket effektivt instrument för att lösa upp blockeringar i grupprocesser så att medlemmarna i gruppen får en känsla av att de tack vare samspelet i gruppen kommer bättre till sin rätt än vad de annars skulle göra.

Stöd i beslutsfattande och strategiutveckling

Alla icke-triviala beslut och all strategiutveckling innebär ett risktagande och att beslutsfattaren följaktligen konfronteras med osäkerhet. Detta kan inte döljas eller helt förjagas med vare sig fakta eller argument. Osäkerheten är genuin.

Detta känner också varje ärligt självobserverande beslutsfattare. Hur goda argumenten för det ena eller andra än är så kan man aldrig vara helt säker. Man kan ju t.ex. ha bortsett från eller missbedömt betydelsen av det som verkligen visade sig vara den springande punkten.

I realiteten måste beslutsfattare tolerera att leva med risk och osäkerhet. Beslutsfattande och strategiutveckling handlar egentligen inte om att fatta rätt beslut eller utveckla rätt strategi i något slags absolut mening utan om att avgöra vilka risker som är lämpliga att ta i en given situation.

Detta är ingen exklusivt intellektuell uppgift. Det skickliga beslutsfattandet och strategiutvecklandet har i själva verket en helt central intuitiv komponent. Men den sanna intuitionen står alltid på intellektets axlar.

Det Game of Life kan erbjuda i sammanhanget är att det genom sin insiktsfulla konstruktion skapar en strukturerad situation där intuitionen kan få spelrum. Om för det aktuella beslutet eller strategiutvecklingen relevanta bevekelsegrunder och argument ventileras öppet, kan spelets speciella koreografi plötsligt frigöra intuitiva insikter, som gör att den spelande gruppen kan få den säkerhet som behövs för att tillsammans avgöra hur beslutet eller strategin bör se ut.