Gärna förbättringar men först en rejäl arbetsgivaravgiftshöjning

Läste just en mot Alliansens företagarpolitik milt kritisk kolumn i SvD. Skribenten – Cecilia Nykvist – är själv företagare så hon vet vad hon pratar om. I sin kolumn – Ingen välfärd utan företagen – skriver hon om den magiska måndagen (dvs. när valsegern var klar) och hur hon förväntade sig beslutsamma och rejäla insatser från den nya regeringen. Men hon tvingas konstatera att:

några stora förändringar i företagsamhetens villkor blev det inte. Ingen generell sänkning av arbetsgivaravgifterna – trots att det är en av småföretagare ofta önskad åtgärd för att kunna anställa flera. Inga lättnader för att det ska bli enklare att satsa pengar i nystartade bolag, inga ökade möjliga belöningar för den risk företagande innebär.

Eftersom minnet är kort skall jag påminna om den enda verkligt betydelsefulla förändringen för mig som företagare. Jag har ett litet s.k. levebrödsföretag och sådana små “skitföretag” tyckte alliansregeringen snabbt behövde ökade omkostnader så de tog resolut (i och för sig i två steg) bort den femprocentiga rabatten på arbetsgivaravgiften. Vad som för övrigt uträttats av regeringen på företagarpolitikens område har för mig varit irrelevant eller möjligen med smärre ekonomisk betydelse på sikt.

Så om jag i kommande val skulle lägga min röst på ett eller annat Alliansparti så vore det inte som tack för hur deras företagarpolitik har fungerat för mig.
——————————————
Andra bloggare om , , , , , ,

Företagarvänlighet mot vem?

Så har då den företagarvänliga borgerliga regeringen gjort ett stort utspel. Bolagsskatten skall sänkas med 1,7 % och arbetsgivaravgiften med 1 %. Visst låter det bra. Men tillåt mig att tala i egen sak. Mitt lilla företag har innan dessa välsignade skattesänkningar kommer mig till del fått vara med om två rejäla höjningar av arbetsgivaravgiften på sammanlagt 5 % på lönesummor under 61800 i månaden. Det betyder mycket för mig. Och varför jag skulle vara nöjd med regeringens senaste beslut förstår jag överhuvudtaget inte.

Men jag får väl vidga perspektivet och vara glad för att de skattehöjningar som i realiteten drabbat oss småföretagare förmodligen behövs för att sänka skatten för storföretagen. Regeringen tycker väl att när allt kommer omkring borde det inte vara för mycket begärt att jag skulle förstå att vi som bara har råd att betala oss själva löner på samma nivå som vanlig folk inte skall ha något stöd att tala om när det finns verkligt stora pojkar och flickor som behöver pengarna mycket bättre.

Så har det då blivit klart att den borgerliga regeringens företagarvänliga politik innebär att småföretagen skall vara vänliga mot de stora företagen. Faktiskt rätt konsekvent om man tänker efter en liten smula.

DN1, DN2, SvD
———————————-
Andra bloggare om , , , ,