Välkommen till Edris Idé AB

I detta bolag erbjuder jag (Karl-Erik Edris) diverse tjänster på utbildningsområdet för privat och offentlig verksamhet, t.ex. föreläsningar i olika ledarskapsfrågor och andra ämnen som jag har berört i mina hittills sju böcker. Jag bedriver också mentor- och/eller coach-verksamhet för ledare som söker ett ledarskap bortom de personliga ambitionerna. Dessutom är jag spelledare för ett spel som heter Game of Life. Detta spel är ett utomordentligt kraftfullt och flexibelt instrument som kan användas för personlig utveckling, grupputveckling och teambuilding samt som stöd i beslutsfattande och strategiutveckling.

Jag ger också regelbundet ut ett nyhetsbrev och har också en numera knappt använd blogg. Och så finns jag förstås i sociala medier

den här sidan finns en intervju med mig i P1:s programserie Samtal pågår. En intervju med några år på nacken, men fortfarande nog så aktuell. Här finns dessutom en intervju i fem delar kring min senaste bok Vart är världen på väg?

Kontakta mig gärna för ytterligare information eller bokning (som endast kan ske genom):

Edris Idé AB, Box 220, 142 02 Trångsund
Mobil. 070 – 797 24 93
E-post. karl-erik@edris-ide.se

Nyheter !!!

Pelle Lindblom har gjort tre intervjuer med mig under 2019. De finns här.

En fjärde omgång av Banbrytande ledarskap börjar i maj 2020. Detta är ett ledarprogram för dig som anar att det finns ett ledarskap bortom de personliga ambitionerna. Ett visionärt och framtidsmottagligt ledarskap med kraft att göra verklighet av den ljusa framtid som är möjlig om vi människor kan ta fasta på våra bättre sidor. De sidor som egot reflexmässigt försöker hålla borta från medvetandet. Läs gärna mer om programmet här. Och här finns en anmälningsblankett.

Aktuella böcker

Vart är världen på väg? är en djärv bok som målar upp bilden av en strategi för ett möjligt civilisationsskifte. Visst ser Karl-Erik Edris att vi står inför en tid av allt svårare yttre kriser. men han frilägger också den underström i den historiska utvecklingen som bär fram ett radikalt mentalitetsskifte. Ett skifte som kommer att göra det möjligt för oss människor att förvandla vår villrådiga moderna tid till en global syntescivilisation. En framtida värld där människornas bättre sidor har kommandot. (Edris Idé-Förlag, Trångsund, 2015, ISBN: 978-91-637-6910-8)

Intervju i fem delar om boken.

 


Det är mycket man kan undra över som människa. Inte minst de stora livsfrågorna. Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Finns det någon mening med livet som är större än att jag springer runt lite i några decennier mellan födelse och död? Varför existerar det alls en värld? Finns Gud, eller är allt bara en slump? I ett annat ljus är Karl-Erik Edris svar på dessa och många andra djupa och avgörande frågor. Han tar avstamp i sin barndoms mystiska upplevelser och bjuder in dig på en fascinerande tankeresa. Det här är en bok som är ägnad att spränga ramar och fördjupa perspektiv. Att se sitt liv I ett annat ljus är ingen liten sak… (Edris Idé-Förlag, Trångsund, 2010, ISBN: 978-91-631-7065-2)

 


Den vise VD:n är en berättelse om framtidens ledarskap. Ett ledarskap bortom de personliga ambitionerna. Ett ledarskap med den förmåga till strategisk framsynthet som krävs för att hantera det formidabla förändringstryck som näringslivet är underställt i tider av globalisering och politisk osäkerhet. Vi får möta Viktor Laudén, VD för Chemical Products, i en kris i hans karriär och följa hans dramatiska yttre och inre utveckling till en vis ledare. (Edris Idé-Förlag, Trångsund, 2005, ISBN: 91-631-7064-7; originalutgåva: Caduceus Förlag, Åkersberga, 1998)


Spara