Lena Klevenås: “Oanade möjligheter”

Lena Klevenås

Oanade möjligheter

Krönika i Arbetet/Ny tid 2000-01-26

Idag utkommer en ny bok av en mycket intressant författare, Karl-Erik Edris, f d spärrvakt, som nu ägnar sig åt att hålla ledarskapsutbildningar för näringslivets toppar. Boken är en roman och heter “Oanade möjligheter, Ett ledningsgruppsseminarium i corporate citizenship”. Sluta inte att läsa nu utan gläd dig åt följande faktum: Företagen betalar för att få höra att målet för deras verksamhet icke alls bara är vinst utan att göra samhället i vilket de verkar bättre. Citizenship betyder medborgarskap och corporate visar att det är företagen det handlar om. Företagen ska alltså uppföra sig som goda samhällsmedborgare.

“Oanade möjligheter” är kort och konkret. Den liknar hans tidigare bok, Den vise VD:n, som nu ges ut i USA, men den är inte lika spännande. Kanske för att jag känner igen för mycket. Men det är ingen allvarligare invändning. Vanliga deckare liknar ju också varandra till förvillelse: Någon är mördad, vem har gjort det? Det behövs nog ganska många romaner som ställer frågan: Mänskligheten håller på att gå under, hur ska vi förhindra det? Det kanske kan bli en ny genre, “social fiction”, dvs hur ska vi bete oss för att få se rejäla positiva genomslag i samhällets organisation.

“Oanade möjligheter” handlar om ett företag som fått problem med sin image. Ledningsgruppen ska diskutera vilka åtgärder som ska vidtagas. Kvinnan i gruppen, har snappat upp det nya begreppet “corporate citizenship” och anar vad som behöver göras medan karlarna mest är benägna att hitta en enkel kortsiktig lösning.

Till sin hjälp har man konsulten Johannes Funt, som skickligt avslöjar den dolda dagordningen och sedan leder gruppen genom en lång dags diskussioner där man går från klarhet till klarhet. Kvinnan blir inte utmanövrerad, utan hennes förslag tas upp positivt och slår igenom. Klart att jag njuter.

Boken har verklighetsbakgrund. FN:s generalsekreterare Kofi Annan har vädjat till det internationella näringslivet att ta FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter på allvar. Han har inbjudit dem att ingå en global pakt med FN kring gemensamma värderingar och principer som kan ge den globala marknaden ett mänskligt ansikte när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och arbetsrätt.

Det här är intressant. Det verkar som om irritationen över globaliseringens negativa effekter för människor och miljö äntligen börjar nå fram till de globala storföretagen. Visserligen sitter de fortfarande i stor utsträckning i slutna rum och diskuterar, men det verkar faktiskt som att de börjar bry sig. Om inte annat så för att de behöver konsumenter.

Ett viktigt budskap är att om företaget ska bli framgångsrikt måste det finnas en bärande vision och att man måste älska det man gör. Och att framgången uteblir om konsumenterna uppfattar företaget negativt.

Nästa bok av Edris skulle jag vilja handlade om hur man förändrar ett parti! En början har han redan gjort med boken “I elfte timmen” som handlar om en blivande socialdemokratisk riksdagskandidat. Jag undrar hur det gick för honom?