Patrik Sandströms recension

Vill som första inlägg på bloggen rekommendera en nyläst bok, I ett annat ljus av Karl-Erik Edris. Den tar upp de stora frågorna i livet kring mening, kärlek, Gud, tro, vetande, evolutionen och samhällsutvecklingen. Det som gör Edris intressant är att han inte stryker medhårs åt något håll. Han vill utmana vårt tänkande och våra föreställningar. Detta oavsett om vi är vetenskapliga slump- och meningslöshetsdyrkare, teologiska gudsuttolkare, newagetroende eller vanliga svenssons som vill leva ett gott liv utan större inblandning från en massa förstå-sig-på-are.  Med intellektuell skärpa konstaterar han intellektets och den materialistiska världsbildens oförmåga att omfatta Gud och andra realiteter som ligger utanför dess räckvidd. De som läst hans tidigare böcker vet att han tagit sig an samhällets och människans idé- och medvetenhetsutveckling under den kristna eran och speciellt de senaste tvåhundra åren, som han kallar det moderna projektet.

I I ett annat ljus gör han det mot bakgrund av sina egna upplevelser av en andlig dimension och lämnar, som han själv säger, sin tid som ”garderobsmystiker”. Upplevelserna kom redan som barn och trots en gedigen karriär inom den akademiska världen, lämnade de honom inte. Efter en längre brottningsmatch mellan det skolade intellektet och det inre ljuset, eller intuitionen, lämnade han sin karriär. Edris menar att det språkligt uppbyggda intellektet är en god tjänare, men en dålig herre och inte alls lika effektiv när det gäller att undersöka den språklösa andliga delen av tillvaron och skapa mening åt livet. Där är intuitionen och den opersonliga kärleken de ”kunskapsorgan” som vi behöver använda oss av.

I boken får vi följa med på hans egen resa som började på en liten bondgård i Dalsland under andra världskriget. Den får sedan bilda fond för hans resonemang kring bland annat kampen mellan vetenskap och religion som han menar är en illusion. Han leder i bevis att bägge i grunden är byggda på tro och föreställningar när det gäller sina höga anspråk på att förmedla sanningen om livets mening och syfte. Den andra delen han tar upp är människans roll i evolutionen och speciellt i förhållande till sin gudagnista, sin själ, sitt andliga ljus eller vad man väljer att kalla det.

Han avslutar med att knyta ihop den mänskliga evolutionen med behovet av en ny civilisationsbärande vision som låter det andliga och mänskliga i människan få ta större plats, och hur vi som människor kan hjälpa till med detta genom att arbeta på vår egen utveckling. I ett annat ljus är en bok som tar hela människan med i beräkningen, som inte ser någon motsättning mellan intellekt och intuition eller det världsliga och andliga. Den vänder sig till alla som vill tänka på livet några varv till och som känner att livet har mer att ge än vad den enbart materialistiska livsåskådningen erbjuder.

Det är en bok jag varmt kan rekommendera. Den kan beställas genom: www.edris-ide.se

Patrik Sandström

(Recensionen publicerad i bloggen Visioner i vardagen)