Pelle Lindblom och jag samtalar om olika tecken i tiden (2019-2021)

Pelle Lindblom och jag har träffats och samtalat vid fyra tillfällen sedan juni 2019. Detta har gett upphov till sex avsnitt i Pelles YouTube-kanal Mitt Öga (på Pelles hemsida går det också att ladda ner avsnitten som podd). Det första avsnittet – Alla måste få hålla på tills de tröttnar – är från juni 2019. Medan det andra – Men vad går det ut på, livet alltså – och det tredje – En hel befolkning kan tappa förståndet – är från oktober 2019. Det fjärde avsnittet – Identitetspolitiken är döfödd – och det femte – En civilisation på väg att rasa samman – är från augusti 2020. Och i juni 2021 tillkom så ett sjätte avsnitt – Skylla på maktstrukturer hjälper inte.

Om Pelle och jag kommer att fortsätta dessa samtal är oklart. Men långt ifrån osannolikt. Vi är ju båda pratglada och vi har fått tillräckligt mycket visningar och uppmuntrande tillrop för att känna att vi sysslar med något meningsfullt när vi reflekterar över tidens många svårtolkade tecken.