Den vise VD:n

(Edris Idé-Förlag, Trångsund, 2005, ISBN: 978-91-631-7064-5; originalutgåva: Caduceus Förlag, Åkersberga, 1998)

Det är ett genombrott på gång. En ny och revolutionerande syn på näringslivets roll och möjligheter håller på att växa fram. Den innebär en djupgående förändring av näringslivets självförståelse. Och nyckelordet är ansvar.

Hur viktigt det än är att gå med tillräcklig vinst så är den centrala ansvarsfrågan för varje företag vilken värld företaget är med om att skapa och upprätthålla genom sin verksamhet. Näringslivet har med andra ord en avgörande maktposition när det gäller att skapa en i vid bemärkelse god framtid för människorna och världen. Och allt fler inom näringslivet inser detta.

Men förvaltandet av denna maktposition kräver ledarskap. Och ett ledarskap med halt.

Det näringslivet behöver är inte ledare med en ensidigt expansiv ekonomi- och teknikinriktning, utan ledare som på djupet inser att näringslivet måste vidga sin ansvarshorisont. Ledare som förmår formulera en inspirerande och långsiktigt hållbar vision för sin verksamhet. Och som dessutom besitter den klokhet och mognad som krävs för att skapa den anda som gör det möjligt att omsätta visionen i praktiken.

Den vise VD:n är en berättelse om ett sådant ledarskap. Vi får möta Viktor Laudén, VD för Chemical Products, i en kris i hans karriär och följa hans dramatiska yttre och inre utveckling till en vis ledare.

(från originalutgåvans omslag)

* * *

Den vise VD:n är en berättelse om framtidens ledarskap. Ett ledarskap bortom de personliga ambitionerna. Ett ledarskap med den förmåga till strategisk framsynthet som krävs för att hantera det formidabla förändringstryck som näringslivet är underställt i tider av globalisering och politisk osäkerhet. Vi får möta Viktor Laudén, VD för Chemical Products, i en kris i hans karriär och följa hans dramatiska yttre och inre utveckling till en vis ledare.

“Det Thomas Kuhns De vetenskapliga revolutionernas struktur betydde för det vetenskapliga tänkandet kommer Den vise VD:n att betyda för tänkandet inom näringslivet. Detta är en av de mest betydelsefulla böcker som jag någonsin har läst. Klok, insiktsfull och smart.”

MARTIN RUTTE
VD, Livelihood Management Consultants
Medförfattare till Chicken Soup for the Soul at Work

“Det resonemang som Karl-Erik Edris för i Den vise VD:n kommer enligt min bedömning att bli det som kommer att bli förhärskande i framtiden.”

CHRISTER MALM
Tidigare VD för Postgirot och SBAB

“En verkligt insiktsfull skildring av vad som motiverar människor och hur beslutsfattandet i näringslivet inte kan skiljas från de bredare frågeställningar som är betydelsefulla för samhällsutvecklingen. Den vise VD:n öppnar läsarens ögon när det gäller frågorna om samspelet mellan näringslivet och samhället i övrigt.”

GEORG KELL
Chef för FN-initiativet Global Compact

(från pocketutgåvans omslag)