I ett annat ljus

(Edris Idé-Förlag, Trångsund, 2010, ISBN: 978-91-631-7065-2; Omslag: Thomas Feiner)
Boken finns på Facebook.

Det är mycket man kan undra över som människa. Inte minst de stora livsfrågorna. Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Finns det någon mening med livet som är större än att jag springer runt lite i några decennier mellan födelse och död? Varför existerar det alls en värld? Finns Gud, eller är allt bara en slump?

Vart skall man vända sig om man inte själv hittar svar som bär?

Vetenskapen svarar de flesta i vår moderna tid. Men kan vetenskapen verkligen svara på alla viktiga frågor? Inte än, men så småningom lyder det optimistiska budskap som trumpetas ut genom utbildningssystemet och media. Men inte kan man väl bara bortse från religionen? Nog rymmer den skatter av oumbärlig visdom? Eller är det mest gamla dogmer och galna fundamentalister?

I ett annat ljus är Karl-Erik Edris svar på dessa och många andra djupa och avgörande frågor. Han tar avstamp i sin barndoms mystiska upplevelser och bjuder in dig på en fascinerande tankeresa. Det här är en bok som är ägnad att spränga ramar och fördjupa perspektiv.

Att se sitt liv I ett annat ljus är ingen liten sak…

”Einstein sa bland annat att … ’Science without religion is lame. Religion without science is blind.’ Det är dessa visdomsord som Karl-Erik Edris uttrycker så tydligt i I ett annat ljus. Men han tar ett viktigt steg vidare…”

ANNE L.C. RUNEHOV
Dr. Teol. Religionsfilosofi; MA. Teoretisk filosofi
Forskare vid Köpenhamns Universitet
Dir. Copenhagen University Network of Science and Religion (CUNSR)