Författarens förord

Att bara lämna över den här boken till läsaren känns lite egendomligt. För även om den talar bäst för sig själv så tycker jag ju inte att jag har åstadkommit ett skönlitterärt alster utan något slags mellanform. En hybrid. Den bästa beskrivningen är kanske att säga att det är ett slags facklitteratur med rätt stark dragning åt debattbok, men samtidigt med en lätt skönlitterär förklädnad. Den här gången är faktiskt inte ens alla karaktärer fiktiva.

Men utöver detta behöver inget sägas. Så därför lämnar jag nu för tredje gången i min författargärning över till den alldeles fiktive konsulten Johannes Funt och låter honom leda två intensiva samtalsdagar med sina två alldeles fiktiva klienter. Temat är förstås “… men vad går det ut på egentligen – livet alltså“.

Dessa båda dagar utspelas i september 2003 på den alldeles verkliga Hillesgården med dess alldeles verkliga representanter.

Men är det inte så med oss alla att vi söker en bro mellan fantasi och verklighet?

Trångsund i december 2003

Karl-Erik Edris