Omdömen

PDF

Det här är en bok som skall avnjutas långsamt. Den är en djupt tänkt meditation som öppnar väldiga perspektiv om man tillåter sig att andas i dess rytm. Personligen har jag i teori och praktik ägnat stora delar av mitt yrkesliv åt frågan om företagens makt att skapa en bättre värld. Trots att boken inte handlar specifikt om affärsstrategiska frågor ger den en generell ram för långsiktigt tänkande som är helt unik i sitt slag. Återigen visar Karl-Erik Edris sin djupa tilltro till människans sanna och kärleksfulla natur. Han visar övertygande att om vi tar fasta på våra bättre sidor kan nuets kriser bli en bro till en lysande framtid. Den skarpa och subtila civilisationskritiken i Vart är världen på väg? utmynnar så i hopp och inspiration till framsynt agerande.

HANS HASSLE
VD Plantagon International AB

 

Karl-Erik Edris delar i Vart är världen på väg? med sig av sina mångfacetterade reflektioner kring historiens gång och människans förhoppningar och farhågor om framtiden. Med sitt kristallklara och lättillgängliga språk bjuder han på sin omfattande lärdom och beläsenhet inom flera olika fält. Man behöver inte hålla med honom i alla frågor för att kunna avundas honom den ovanliga kombinationen av skarpsynt förnuft och djup andlig förtröstan. Låt oss hoppas att han har rätt i att mänskligheten till slut skall förverkliga sin potential att skapa en civilisation som bygger på omsorg om människor och jorden som helhet.

ALF HORNBORG
Professor i humanekologi, Lunds universitet

 

Edris tar ett rejält grepp om mänsklighetens utveckling och går bakom och bortom dagens oroliga maktkamper och mediala rubriker. Detta är den bredaste och mest insiktsfulla betraktelse jag läst om vår situation och framtida utveckling!

FREDRIK LIDMAN
M.Sc., Partner Fram

 

Vart är världen på väg? är inget man tar sig igenom på en kväll. Den här boken ställer krav på läsarens eftertanke, analys och beredvillighet att förändra sitt perspektiv. När man ger den tid, ger den desto mer tillbaka. En fascinerande och väl utförd vandring genom civilisationsteoretikernas idéer ger hisnande perspektiv. Och dessutom en insikt om att tiden är ett mycket mer komplext fenomen än vad man kan tro om man beskriver den som något självklart linjärt.

Vart är världen på väg? är en viktig källa till kunskap och insikt för alla som vill skapa en annan och bättre morgondag. Perspektiven och resonemangen ger samhällsförändraren möjlighet att förstå och rentav se vad som behöver göras. Samhällsförändringen kommer inte självklart att ske med nuvarande politiska system och kanske inte heller med nu dominerande partier. Inte minst för oss politiker och partistrateger som söker framtidens lösningar på dagens politiska problem, och som innerst inne känner att någonting saknas i de analyser vi gjort hittills, ger Karl-Erik Edris välbehövliga insikter. Och impulser som ger ny inspiration.

Det här är en bok för alla som tror på människans inre lyskraft och vilja att göra gott. Vart är världen på väg? är ett centralt stöd för en nödvändig förändring.

LARS G. LINDER
Tidigare kommunalråd, riksdagsman och förbunds-
sekreterare för Socialdemokrater för tro och solidaritet

 

Edris beskriver väl den historiska bakgrunden till den tilltagande olustkänsla som vi alla känner inför framtiden. Men hans skarpa och kreativa blick är främst riktad framåt.

Den kristna civilisationsbärande visionens glöd har falnat, och en interimistisk vision, eller rättare sagt en övergångsvision styrd av vetenskap och logik – i boken kallad drömmen om det rationella paradiset – har tagit vid. Men som för alla övergångsobjekt gäller att objektet måste förlora sin kraft när det nya bryter fram, annars sker ingen mognad.

Vart är världen på väg? är en kunnig och sofistikerad analys av den kraft som driver historien framåt och av hur vi måste odla det frö från framtiden som gör att en ny civilisationsbärande vision kan få fäste. Edris djupdyker också i hur det nya tar form samtidigt som det gamla arkiveras. Detta är en synnerligen tankeväckande och läsvärd bok som kan fungera som ditt övergångsobjekt när fröet från framtiden slår rot i dig.

BENGT SKARSTAM
PhD och Senior Adviser