Beställ Nyhetsbrev

Genom att anmäla dig som gratisprenumerant på mitt elektroniska nyhetsbrev (publiceras minst 4 gånger om året) kan du på ett smidigt sätt ta del av nyheter rörande min verksamhet (offentliga föreläsningar, seminarier etc). Tyngdpunkten i nyhetsbrevet kommer dock att vara mina reflektioner kring den tid vi lever i.

Ibland kommer jag att utgå från aktuella händelser. Ibland från något jag läst, och ibland rent av från händelser i mitt privata liv. Men oavsett vad som blir utgångspunkten för mina reflektioner är det min ambition att försöka åstadkomma något som engagerar, överraskar och väcker tankar. Något som hjälper mig själv och därmed förhoppningsvis också dig att se nya och djupare sammanhang.