Om skillnaden mellan Hillary Clinton och Barack Obama

Det är ju närmast en floskel att prata om fördelarna med internet när det gäller nätverkande. Och mycket av detta nätverkande har något flyktigt och hetsat över sig. Men det går också att i det allmänna stimmiga internetbruset urskilja tonen av verkliga fränder. Senast jag upptäckte en sådan frände i tankevärlden var när jag häromsistens råkade hamna på en blogg som tillhörde den amerikanske författaren Andrew Bard Schmookler. Jag läste ett av hans inlägg och förstod direkt att här fanns det många – om än olikartat formulerade – beröringspunkter. Så jag skickade en kort liten hälsning. Och nu har kontakten utvecklats så att jag på hans inrådan börjat lämna ett och annat på amatörengelska förfärdigat bidrag till diskussionerna på hans blogg.

Det senaste utgår ifrån en av hans betraktelser över Hillary Clinton. Den har titeln What Happened to Hillary at the Level of the Spirit och är en fascinerade reflektion över hur de attacker som paret Clinton blev utsatta för under de åtta åren i Vita huset skadade hennes känsla för godhet och rent spel så att hon nu använder samma metoder i sina egna maktsträvanden. Schmooklers betraktelse är därför mycket intressant för alla som vill försöka förstå de djupare och mycket betydelsefulla skillnaderna mellan Hillary Clinton och Barack Obama. Skillnader som är svåra att förstå och upptäcka om man bara utgår från konkreta politiska program. För då verkar ju faktiskt allt ganska lika, och att det skulle kunna göra det samma vem av dem som vinner. Om du är intresserad så har jag skrivit en liten reflektion kring temat, och den återfinns bland kommentarerna till detta Schmooklers blogginlägg.
———————————-
Andra bloggare om , , ,

Obamas försök till förnyelse av relationsprinciperna i det politiska livet

Tittade på debatten mellan Hillary Clinton och Barack Obama i natt. Jag lyckades hitta en lokal ABC-kanal som sände direkt på webben. Och när jag väl hade gjort det så kunde jag inte slita mig från min dator.

Det var en mycket intressant debatt. Inte i första hand för sakfrågorna. Där är ju de båda presidentkandidaternas positioner väl kända efter allt kampanjande och debatterande, utan för det intryck de gjorde och för hur de förhöll sig till varandra.

Om jag skulle bedöma dessa båda personer ur konventionell synvinkel så är Hillary Clinton den absolut bästa debattören. Hon är snabb, slagfärdig och energisk, och verkar självsäker. Och när hon får frågor som hon egentligen inte vill fördjupa sig i behärskar hon till fulländning konsten att glida in på något annat som hon föredrar att prata om. Barack Obama däremot är mera tungrodd. Om han får lite tid på sig kan han kanske passa in några av sina välinövade repliker från sina tal, och han är ofta omsorgsfull och saklig i sina utläggningar. Men han saknar nästan helt den för debatten som form så avgörande kvicksilvriga slagfärdigheten. Dessutom känns det för mig som om han egentligen inte vill debattera, som att han tycker att debatt inte är särskilt klargörande eftersom den lätt urartar till en uppvisning i på mer eller mindre subtila missförstånd av motståndarens uppfattningar grundat verbalt effektsökeri.

Sedd ur denna synvinkel vann Hillary Clinton debatten med rätt bred marginal.

Men frågan är om detta är den relevanta synvinkeln. Det finns tendenser i den pågående primärvalskampanjen som tyder på att allt fler människor börjar bedöma presidentkandidaterna inte bara ur ideologisk och politisk sakfrågesynpunkt utan att de också bedömer dem med samma blick som de bedömer sina familjemedlemmar, grannar och arbetskamrater. Och att den avgörande frågan då är: vad skulle du tycka om att vid ditt köksbord, i ditt grannskap och på din arbetsplats ha en person som attackerar dina synpunkter och argumentar för sin sak på det sätt som t.ex. Hillary Clinton eller Barack Obama argumenterar.

Och ställs frågan så vinner inte Hillary Clinton. Det är framförallt två av de centrala problemen för Barack Obama i primärvalskampanjen som belyser det jag försöker få fram, nämligen hans församlingsprästs förment opatriotiska och rent rasistiska uttalanden om USA och Obamas egna uttalanden på en s.k. “fundraiser” i San Francisco om att arbetarklassen i Pennsylvania i sin bitterhet över ekonomin håller sig till sin religion, sina vapen och sina antipatier mot dem som avviker från dem själva. Trots ihärdiga försök från Clinton och från media att få dessa båda historier att om möjligt sänka Obamas kampanj så har detta inte lyckats. Historien med pastorn Jeremiah Wright använde Barack Obama till att hålla ett av i stort sett alla som briljant betraktat tal om rasrelationerna i USA. Och attackerna mot Obama för att han med sina kommentarer i San Francisco egentligen visade att han är en elitistisk person som ser ner på den vanlige amerikanens livsstil har inte heller bitit särskilt bra.

I pastorssaken har Barack Obama helt enkelt med framgång påtalat det orimliga i att han skall ställas till svars för pastorns uppfattningar som om de vore hans egna. Men samtidigt har han tagit avstånd från uttalandena. Detta avståndstagande har dock inte varit så radikalt som hans politiska motståndare önskat. I stället för att skåpa ut pastor Wright som en fullständig rasistisk jubelidiot så har Obama mera följt principen “även solen har sina fläckar”. Han har helt enkelt vägrat att låta några tvivelaktiga och politiskt laddade uttalanden överskugga allt som Jeremiah Wright har stått för och uträttat i sitt liv. Han har alltså tillämpat samma typ av överseende som man som människa gör i relationer till personer som är och har varit betydelsefulla i ens liv. Och därmed har Obama markerat att han även i det offentliga politiska livet försöker sköta relationer efter den norm som är god och normal i privatlivet. Att han inte ägnar sig åt den sortens offentliga “ritualmord” som kan vara nödvändiga om man enligt den konventionella politiska relationslogiken skall kunna rentvå sig själv i en situation som kan beskrivas som en skandal.

Och när det gäller attackerna mot Obamas förmenta elitistiska nedvärdering av vanliga amerikanska medborgare så har han bara tillstått att han inte formulerade sig väl och att det därför gick att missförstå vad han menade. Och så har han förklarat vad han verkligen menade. Men detta har inte minskat attackerna från Clinton (och McCain). De har oavsett vad Obama sagt bitit sig fast vid den för Obama minst smickrande tolkningen av hans uttalande och behandlat den som om den vore en av alla självklart insedd sanning som bara förstärks av Obamas försök att lägga saken tillrätta.

Därmed har Clinton (och McCain) sagt att de själva vet bäst vad Obama egentligen tycker och att hans förklaringar därför bara är skitsnack för att dölja den föga smickrande sanningen. Ur konventionell politisk synpunkt är detta en drömsituation för Clinton, men om man bedömer det hela enligt vanliga och i privat- och arbetslivet tillämpade kriterier för hur bra mänskliga relationer skall fungera så förstår var och en att personer som förhåller sig till andra som Clinton förhåller sig till Obama är mycket svåra att ha att göra med. Att deras beteende i själva verket kan betraktas som ett halvpsykopatiskt relationsförstörande.

På samma sätt som frågan en gång ställdes i en valkampanj om man ville köpa en begagnad bil av Richard Nixon så ställer sig nu förmodligen en hel del amerikaner frågan om de skulle vilja ha en person på sitt jobb eller hemma vid sitt köksbord som fungerar på det sätt som Clinton gör i förhållande till Obama. En person som inte bryr sig om vad man säger utan biter sig fast vid sin egen negativa tolkning av vad man själv sagt och som dessutom säger sig veta vad man egentligen menar.

Och drar man detta förhållningssätt till Obama ett steg längre så tänker man: visst lovar Clinton att lyssna lyhört på det amerikanska folket men det troliga är att hon kommer att lyssna på samma sätt på folket som på Obama, dvs. att hon hör vad hon själv vill. Ett sätt att höra som dessutom förmodligen innebär att hon hör allra bäst mot betalning i form av bidrag till valkampanjer etc.

Och bedöms debatten efter en längtan efter att politiken skall fungera efter samma relationsprinciper som råder i goda personliga relationer i allmänhet då vann Obama med bred marginal. Och de som tittade på skådespelet ur denna synvinkel känner förmodligen som jag redan en längtan efter att få höra hans tal när han på demokraternas partikonvent accepterar att bli partiets presidentkandidat.

Svenska artiklar om debatten: SvD och AB.

PS. Igår gav Bruce Springsteen sitt helhjärtade och välformulerade stöd till Barack Obama (SvD). DS.
——————————-
Andra bloggare om , , , , , , , , ,

Svaret från flickan i Hillary Clintons telefonreklam

När Hillary Clintons annons för att framhäva sin på erfarenhet grundade lämplighet för att svara på Vita Husets telefon klockan tre på natten visade sig innehålla gammalt filmmaterial med en ung sött sovande flicka som nu utvecklats till en Obamaaktivist kunde jag inte avhålla mig från att ta upp detta här på min blogg. Flickan som heter Casey Knowles sa i sina första reaktioner på att hon utan egen vetskap fått delta i en reklamfilm för Hillary Clinton att hon hoppades att hon och Barack Obama kunde göra en motannons. Nu har den annonsen blivit gjord. Visserligen figurerar inte Barack Obama personligen i annonsen, men hans kampanj har gjort den.

Min reaktion är tvåfaldig. För det första tänker jag att den tjejen kommer att gå långt. Det finns mycket kraft och utstrålning kring henne. Så kanske den här lilla reklamfilmen kan bli en motsvarighet till de suddiga TV-bilderna av Carl Bildt som kaxig elevrådsordförande eller Bill Clinton hälsandes på John F. Kennedy.

För det andra hoppas jag att den rätta symboliska tolkningen av den här reklamfilmshistorien är att det Hillary Clinton gör för att koppla politiska gyttjebrottningsgrepp för att gynna sig själv i kampen mot Barack Obama skall komma att till slut vända sig mot henne själv. Så att slutomdömet blir att hon “föll på eget grepp”.

Casey Knowles filminsats för Obama ser ut så här


———————————-
Andra bloggare om , ,

Obama går i kristallklart svaromål

Många har tvivlat på att Barack Obama skall kunna försvara sig mot Hillary Clintons attacker utan att bli så “nedsmutsad” att han inte kan trovärdigt framstå som den förnyare som han vill göra. Att det inte skulle kunna finnas några andra medel att tillgå än den konventionella politiska maktkampen som ju oftast är en parodi på ett verkligt hederligt meningsutbyte. Och att Obama därför skulle vara förlorad när det som nu är den verkligt råa maktkampens tid.

Igår såg jag emellertid en direktsändning på webben av Obamas framträdande i Columbus och där visade han en delvis ny sida. Han försvarade sig inte på konventionellt politikervis utan framträdde mera som en briljant retoriskt begåvad lärare i filosofi och hederligt logiskt tänkande som med en blandning av obarmhärtig skärpa och vänlig, lätt humoristisk distans påvisade grova motsägelsefullheter i Clintonkampanjens attacker.

Om detta sätt att förhålla sig till kritik skulle kunna väcka tillräckliga sympatier för att Obama slutligen skulle kunna bli president vore det onekligen en stor sak. Det skulle ju visa att det amerikanska folket har urskillningsförmåga nog att föredra en man som inte engagerat sig i den konventionella “politiska gyttjebrottningen” för att nu citera Stig Strömholm. Och det är också detta Obamas sätt att förhålla sig till sedvanlig politisk kritik som avgör vicepresidentsfrågan. Skulle demokraterna välja en konventionell “gyttjebrotterska” som första namn på valsedeln så är jag övertygad om att Barack Obama inte kommer att acceptera ett eventuellt erbjudande om att bli vicepresident. För skulle han göra det skulle han agera i flagrant motsägelse till hela sin kampanj.

Här följer ett för ovanstående resonemang centralt utdrag från Obamas framträdande i Colombus.

———————————
Andra bloggare om , ,

Clintons annonsflicka Obamasupporter

En pikant detalj gällande Hillary Clintons främsta “attackannons” (den om vem som är mest kvalificerad att svara på inkommande samtal till Vita Huset klockan tre på natten) framgår av följande lilla nyhetsinslag från en för mig obekant amerikansk TV-station. Clintonkampanjen har tydligen köpt bilderna från rättighetsinnehavaren Gettyimages och den sött sovande flickan i filmen har nu nått rösträttsåldern och är en hängiven Obamasupporter som föreslår att hon och Obama borde göra en “counter ad”.


———————————
Andra bloggare om , ,

Kört för Obama trots ledning?

I samband med fotbolls VM i Korea och Japan 2002 hade jag en rysarupplevelse. Jag satte klockan på ringning för att vara säker på att inte missa Sveriges kvartsfinal mot Senegal. Och när klockan ringde badade jag fullkomligen i en allt genomträngande känsla av att nu blir det förlust. Sverige kommer inte att vinna. Känslan var så stark att den förstörde hela matchen för mig. Jag kunde inte glädja mig åt det svenska ledningsmålet och när Sverige på slutet forcerade för att försöka kvittera Senegals ledning visste jag att det inte skulle lyckas.

För några dagar sedan hade jag en liknande upplevelse. Plötligt slog känslan ner att Hillary Clinton kommer att vinna. Eftersom jag hoppas på Barack Obama så åtföljdes känslan av missmod. Och jag försökte i flera dagar hitta bortförklaringar till den insisterande känslan. Som en slags inverterad besvärjelse lät jag också bli att blogga om min starka upplevelse. Och av samma anledning försökte jag inte heller utnyttja min övertygelse på någon spelsajt.

Och i natt satte jag mig så framför TV:n för att försöka avnjuta CNN:s primärvalstäckning som om ingenting hade hänt. Men det kändes bara motbjudande. Det var inte roligt längre. Spänningen var borta. Och så gick det ju som det gick.

Det jag ännu inte känner mig helt säker på är om känslan är begränsad till den här primärvalsomgången och om det alltså fortfarande finns en möjlighet för Barack Obama att vinna. Eller om det faktiskt nu är kört för honom. Men jag måste säga att jag lutar åt att tro att det är kört trots att han fortfarande leder i delegatkampen. Att USA:s medborgare på något sätt har tagit i ställning i den meningen att de inte i tillräcklig utsträckning förstår vad det är Barack Obama erbjuder. Att det inte djupast sett handlar om konkreta förslag utan om ett nytt sätt att göra politik. På samma sätt som Obama säger att han skall förändra det “mind-set” som fick amerikanerna att angripa Irak så målar hans retorik upp bilden av en politik som emanerar ur en fördjupad demokrati där medborgarnas förändrade hållning till det politiska hanterandet av de gemensamma samhällsproblemen och framtidsutmaningarna borgar för att det skall frigöras en politisk kreativitet som gör rättvisa åt “the American dream”. Att Obama egentligen säljer in sig som en ceremonimästare som katalyserar det amerikanska folkets kreativa omskapande av sitt samhälle i en anda som gör verklighet av landets bästa möjligheter.

Om min känsla är rätt så har det alltså redan avgjorts att det amerikanska folket inte har den konstruktiva självtillit som krävs för att ta vara på de möjligheter som skulle kunna öppna sig med Obamas ledarskap. Det känns helt enkelt tryggare och hemtamare om allt fortsätter ungefär som vanligt. Maktkamp, maktmissbruk och polariserande och desinformerande debatter, negativa kampanjer och företagsmanipulerade förslag till osäker nytta för medborgarna. Och på det internationella planet ett fortsatt agerande som ett skadskjutet imperium som skapar och förvärrar olika globala problem och kriser i sitt rädslostyrda värnande av det nationella egenintresset.

Jag hoppas för USA och världen att jag har fel. Men den dystra bottensatsen i min känsla av att det är kört för Obama säger att Hillary Clinton visserligen kommer att bli presidentkandidat, men att segern kommer att gå till John McCain. Så får USA sin Konstantin Chernenko. En sjuk gammal man som stoltserar med sin erfarenhet och sin i Vietnam vunna hjältegloria. Visserligen är han en klokare karl än George Bush. Men det är en klen tröst.
———————————-
DN (1 2); SvD (1 2 3 4)

Andra bloggare om , , ,