Om makt – podden Banbrytande ledarskap

Maryam Yazdanfar och Karl-Erik Edris reflekterar kring makt, maktkamper, maktmissbruk, demokratisk makt och om varje människas ansvar att ta den makt man själv har omdöme att förvalta. Och om kärlekens relation till makten.