Att vara banbrytande – podden Banbrytande ledarskap

Fredrik Lidman och Karl-Erik Edris samtalar om vad det innebär att bryta en bana, varför det är viktigt i vår tid att ifrågasätta förgivettagna sanningar samt vad som krävs av varje individ för ett decentraliserat världsförbättrande.