Nyhetsbrev – Arkiv – 4:2005

(Publicerat 2005-09-22)

I. Pocketupplagan av Den vise VD:n

Ända sedan den trycktes hösten 1998 har jag för mitt inre öga sett Den vise VD:n som pocketbok. Liten och behändig. Och jag har inte kunnat befria mig från denna inre bild. Så när den andra tryckningen av originalupplagan av boken sålde slut fanns det bara en sak att göra, dvs. att börja förberedelserna för en utgivning av en pocketupplaga.

Det kändes också motiverat att skriva ett efterord. Så jag läste helt enkelt om boken och skrev en del funderingar kring hur dess budskap står sig i ljuset av allt som hänt sedan den skrevs. Den enda försmak av efterordet som jag ger här är att det är på 27 sidor och har rubriken Skarpt läge.

Baksidestext:

Den vise VD:n är en berättelse om framtidens ledarskap. Ett ledarskap bortom de personliga ambitionerna. Ett ledarskap med den förmåga till strategisk framsynthet som krävs för att hantera det formidabla förändringstryck som näringslivet är underställt i tider av globalisering och politisk osäkerhet. Vi får möta Viktor Laudén, VD för Chemical Products, i en kris i hans karriär och följa hans dramatiska yttre och inre utveckling till en vis ledare.

“Det Thomas Kuhns De vetenskapliga revolutionernas struktur betydde för det vetenskapliga tänkandet kommer Den vise VD:n att betyda för tänkandet inom näringslivet. Detta är en av de mest betydelsefulla böcker som jag någonsin har läst. Klok, insiktsfull och smart.”

Martin Rutte
VD, Livelihood Management Consultants
Medförfattare till Chicken Soup for the Soul at Work

“Det resonemang som Karl-Erik Edris för i Den vise VD:n kommer enligt min bedömning att bli det som kommer att bli förhärskande i framtiden.”

Christer Malm
Tidigare VD för Postgirot och SBAB

“En verkligt insiktsfull skildring av vad som motiverar människor och hur beslutsfattandet i näringslivet inte kan skiljas från de bredare frågeställningar som är betydelsefulla för samhällsutvecklingen. Den vise VD:n öppnar läsarens ögon när det gäller frågorna om samspelet mellan näringslivet och samhället i övrigt.”

Georg Kell
Chef för FN-initiativet Global Compact

II. Först till kvarn …

Mer information om bokens originalupplaga finns förstås redan på hemsidan i form av det första kapitlet och diverse artiklar och recensioner. Ytterligare information om den nya pocketupplagan, framför allt då köpinformation och bokens omslag kommer att läggas ut på min hemsida www.edris-ide.se så fort tryckeriet levererat (tidigast i vecka 39). Men för er som redan nu vet att ni skulle vilja köpa boken är priset för ett ex 70:- inklusive moms och frakt. För 2-19 ex är styckepriset 50:- inklusive moms och exklusive frakt. Beställ i så fall via karl-erik@edris-ide.se. För er som är intresserade av att köpa ett större antal böcker för användning i olika utbildningssammanhang eller som gåva till kunder eller personal i samband med jul etc. kan jag erbjuda rejäla rabatter.

III. Ny tjänst

Efter att i många år ha inofficiellt bedrivit en viss mentor/coach verksamhet för personer i olika faser i sin personliga utveckling och ledarutveckling har jag på basis av gjorda erfarenheter beslutat mig för att göra verksamheten snäppet mera officiell genom att kungöra den på min hemsida. Men innan jag gör det sänder jag i detta nyhetsbrev ut den text som senare kommer att finnas på hemsidan.

Och den har följande lydelse:

Mentor och/eller coach för ett ledarskap bortom personliga ambitioner

Det ledarskap som dominerar i vår tid är de personliga ambitionernas ledarskap. Man skaffar sig en lämplig utbildning och så drivs man av sina önskedrömmar och ambitioner att söka ledarpositioner. Oftast tjänar man stora system genom lydnad, och kvalificerar sig för successivt allt större ledaruppgifter genom att skickligt fullgöra de uppgifter man åläggs. Och när man får vidgat ansvar får man också större möjligheter att förverkliga sina ambitioner. Man vill utmärka sig, visa sin storhet, ja helst nå den yppersta toppen på ens personliga ambitionsberg.

Retoriken kring detta ledarskap flödar i managementlitteraturen. Och perspektivet dominerar också våra ledarutbildningar. Allra tydligast blir det kanske inom den nisch inom ledarskapsutvecklingen som kallas coachning. Här talas det klarspråk om att coachningens syfte är att främja ens kontroll och personliga ambitioner. Därför handlar konventionell coachning om “att sätta mål och nå resultat”.

Allt detta är gott och väl, och har definitivt sin plats. Men det är faktiskt bara halva bilden. Det finns också ett ledarskap bortom de personliga ambitionerna. Ett ledarskap som röjer sin potentiella närvaro genom att en känsla av leda, tvivel och meningslöshet gör sig påmind mitt i ens ambitionsstyrda livsupplägg. När denna känsla når en viss styrka framstår idén om “att sätta mål och nå resultat” som ytligt “skitsnack”. En långt viktigare fråga blir “vilka mål är värda att uppnå?”. En fråga som kan öppna en inre avgrund av obesvarade frågor som rör det existentiella fundamentet för ens på personliga ambitioner uppbyggda livskonstruktion där man måhända också har en uppburen och ansvarsfylld ledarposition.

När detta inträffar har man kommit till en helt central brytpunkt, eller mera korrekt omgestaltningspunkt, i sin personliga mognadsresa som ledare. Efter att man har envetet försökt gestalta och få kontroll på sitt liv med utgångspunkt från de egna begären och ambitionerna, känns nu det mesta som en bekräftelse på orden i Predikaren att “när jag nu såg på allt vad som händer under himmelen, se, då var allt fåfänglighet och ett jagande efter vind”. Och det gamla talesättet att “man skall se upp med sina önskningar, de kan ju gå i uppfyllelse” känns befriande vist.

Det som krävs för att denna fas i ens ledarutveckling inte skall slå över i cynism är att man vågar öppna sig för ett sökande efter svar på de djupaste av existentiella frågor, dvs. frågorna om tillvarons natur och yttersta mening. Frågorna om livet och döden, kärleken och meningen. Och ur ett mer specifikt ledarperspektiv handlar det allra minst om frågorna “vem är jag?”, “vilka värden tjänar jag med min ledargärning?” och “vilka värden bör jag, om jag är sann mot mig själv, tjäna genom min ledargärning?”. För det är först om man kan finna trovärdiga svar på dessa frågor som man får ett fundament för en omgestaltning av sin ledargärning.

Denna utvecklingskris är svår att hantera i sig, men den blir ännu svårare av att den ter sig så besynnerlig ur det konventionella perspektivet. Ur det perspektiv som hör samman med de personliga ambitionernas ledarskap blir nämligen tolkningen att den aktuella utvecklingskrisen visar att ledaren ifråga håller på att tappa stinget. Och detta leder alltför ofta till att ledaren får svårt att fortsätta sin ledarkarriär. Han eller hon förs helt enkelt åt sidan som inte längre fullt pålitlig.

Men om detta sker är det ett grovt slöseri med ledarresurser. För med kompetent coachning kan denna utvecklingskris hanteras. Men inte hanteras så att allt återgår till det gamla vanliga. Nej det finns ingen väg tillbaka. De personliga ambitionernas ledarskap är överspelat. Det saken gäller är om ett ledarskap bortom de personliga ambitionerna kan börja spira.

Och det jag kan erbjuda i detta sammanhang är just coachning för ett ledarskap bortom personliga ambitioner.

Detta kan ju låta verklighetsfrämmande. Men enligt min mening är det just detta ledarskap som kan skänka vägledning i vår komplexa tid. Ett ledarskap med tillräcklig medkänsla, framsynthet och fasthet för att se en väg till en god och långsiktigt hållbar framtid.

Kontakt:

Om Du känner igen Dig själv i denna lilla reflektion i tillräcklig utsträckning för att Du skall tro att det är värt besväret, så är Du hjärtligt välkommen att höra av Dig så kan vi gemensamt utröna om vi skall inleda en mentor/coach-adept-relation.

karl-erik@edris-ide.se
08 – 771 38 46
070 – 797 24 93

IV. Slutrapport från Frejas fonds sommarkonferens

Ni som av olika anledningar inte kunde, ville eller aldrig kom er för att anmäla er till Stiftelsen Frejas fonds – i mitt förra nyhetsbrev nämnda – konferens Sverige i världen och världen i Sverige kan nu ta del av en hel del av det intellektuella innehållet genom att ett fylligt konferensmaterial gjorts tillgängligt på www.frejasfond.se.

V. Seminarium på Hillesgården

Eftersom Hillesgården (www.hillesgarden.se) sponsrat pocketupplagan av Den vise VD:n kommer jag att den 26 november ha ett seminarium kring boken på denna förnämliga anläggning. Detaljerna kring arrangemanget är ännu inte klara, så jag återkommer med mer information så fort som möjligt.