Nyhetsbrev – Arkiv – 2:2019

(Publicerat 2019-12-19) – PDF

I. Återuppstånden och delvis förnyad hemsida

Eftersom jag inte haft tid för något nämnvärt nyhetsbrevsskrivande under året hade jag som plan att kompensera för detta genom att skriva en tänkvärd julbetraktelse. Men denna plan har havererat. Jag har helt enkelt varit belamrad av annat arbete. Och så lyckades dessutom Telia spela mig ett rejält och tidsödande spratt. De påstod att de skulle migrera min hemsida, och denna deras insats innebar att hemsidan försvann. När jag sent omsider upptäckte detta – jag kollar ju inte min hemsida i tid och otid – så framförde jag förstås mina klagomål och då fick jag snabbt beskedet att nu var det fixat.

De glada optimisterna på Telia hade dock bara sett till att första sidan hade återuppstått. Men efter en hel del om och men lyckades de rekonstruera sidan. Dock inte bättre än att flera webbläsare därefter ansåg att den var ett näste för nätfiske och andra bedrägligheter. Och dessutom betraktades mejl från min domän som suspekta så i varje fall hos en del operatörer hamnade de i skräpposten om de alls kom fram.

För att uttrycka det försiktigt underlättade inget av detta min digitala tillvaro. Och Telias diffusa löften om att de åtminstone skulle ordna mina mejlproblem ledde inte till något som jag kunde märka som förbättringar. Så jag fattade beslut om att krångla mig ur Telias grepp. Och idag verkar det ha lyckats.

Det betyder att min gamla hemsida nu har återuppstått, men i mobilanpassat skick. Så nu kan du som möjligen retat dig på att min gamla sida var svårnavigerad i mobiler och surfplattor klicka på www.edris-ide.se och konstatera att nya tider råder.

II. Intervjuer, tal & seminarium

Som kompensation för den uteblivna julbetraktelsen kan jag emellertid erbjuda en hel del lyssnande.

För det första ligger Pelle Lindbloms tre intervjuer med mig ute nu. Samtliga ligger på min hemsida. Men skulle man föredra att se dem direkt på YouTube så har den första av intervjuerna titeln ”Alla måste få hålla på tills de tröttnar” och kan beskådas här. Den andra har Pelle gett titeln ”Men vad går det ut på, livet alltså” och den kan beskådas här. Medan den tredje fått titeln ”En hel befolkning kan tappa förståndet”.

För det andra tänkte jag att de två inspelningar som gjordes i samband med prisutdelningsevenemanget när Björn Natthiko Lindeblad fick årets Hillesgårdspris skulle kunna vara av intresse. Dels filmen från själva prisutdelningen och så det djuplodande panelsamtalet. Mitt bidrag är dels talet till Björns ära och så gör jag ett inspel i panelsamtalet utöver mitt deltagande i själva samtalet med Björn och samtalsledaren Elisabeth Linder.

III. Banbrytande ledarskap

Den fjärde omgången av Hillesgårdsakademins ledarutbildning Banbrytande ledarskap är planerad att börja med den första av tre moduler 25-27 mars 2020. En av deltagarna i det förra programomgången har uttalat sig så här om utbildningen i fråga:

Programmet Banbrytande ledarskap är precis som titeln, BANBRYTANDE. Ett helt nytt sätt att se på ledarskapet, i stället för att enbart arbeta med beprövade modeller för framgångsrikt ledarskap så utgår programmet från dig som levande människa.

Mer information om utbildningen finns här.

IV. Athena Ungdom och Athena Senior

I somras hade vi ett mycket lyckat ungdomsläger – Athena Ungdom. Och i år räknar vi med att fortsätta på det inledda spåret. I år går det hela av stapeln 2-9 augusti på Hillesgården. Mer information om Athena Ungdom finns här.

Under intryck av hur lyckat ungdomslägret blev har vi dessutom utvecklat ett nytt koncept – Athena Senior. Premiäromgången går av stapeln 17-19 april på Hillesgården. Mer information om Athena Senior finns här.