Nyhetsbrev – Arkiv – 2:2018

(Publicerat 2018-09-21) – PDF

Så var det då dags för ett nyhetsbrev. Denna gång har jag inte haft tid att fördjupa mig i reflektioner kring böcker eller andra teman. Och jag kommer inte heller att bjuda på några tankar kring valet. Även om det skulle vara frestande att något kommentera de nuvarande maktpiruetterna. Jag är dock inte mycket för att vara hånfull mot politiker. Politik är svårt. Man kan naturligtvis som enskild medborgare vara upprörd över missförhållanden och ta för givet att om man själv fick som man ville i de frågor där man hyser starka övertygelser så skulle allt bli bra och alla, eller åtminstone de flesta, skulle dessutom förstå hur bra det blev och därför vara nöjda och glada. Men i praktiken är det betydligt mer komplicerat. Dessutom bör man betänka att om man själv anser sig ha överlägset gott om­döme så kan det vara en indikation på att man inte bör förmena sina medmänniskor möjligheten att rösta på en sådan bra person. Demokratin handlar ju inte bara om rättigheten att vara missnöjd. Någon måste också uppbära ansvarspositioner.

Men alldeles bortsett från detta så innehåller detta nyhetsbrev konkret information om bl.a. offentliga föreläsningar och kurser som jag är inblandad i. Och dessutom information om Hillesgårdspriset.

I. En ljus framtid är möjlig

är titeln på det offentliga föredrag som jag skall hålla om några dagar. Närmare bestämt 26 september. Föredraget börjar 19.00 och ingår i Hillesgårdens onsdagsserie så närvaro på detta evenemang är enklast för alla som bor inom några mils radie från Klippans kommun där Hillesgården ligger. Därtill behövs biljetter som kan köpas på plats – om det inte är fullsatt förstås – eller bokas här.

Själva föredraget presenteras så här i programmet:

Statsvetaren, föreläsaren och författaren Karl-Erik Edris har gjort många uppskattade framträdanden på Hillesgården – alltid med sin underfundiga humor. Bilden av framtiden är kluven. Å ena sidan matar oss media med en aldrig sinande ström av elände. Ett svart hål av miljökatastrofer, resursbrist, omfattande klimatförändringar och krig underblåsta av etniska, kulturella och religiösa motsättningar öppnar sig. Å andra sidan målas med hjälp av global statistik en bild upp av att det mesta i själva verket går åt rätt håll. Så vad skall man tro egentligen? Karl-Eriks svar är entydigt: Visst finns det en ljus framtid inom räckhåll! Men det kräver att vi börjar lita till de mäktiga krafter av medmänsklighet och klokhet som finns inom oss och slutar vara rädda och konkurrensinriktade egoister.

Denna presentation i all ära, men det är inte så lätt att göra ett föredrag på en och halv timma rättvisa på några rader så jag vill tillfoga att min framställning inte kommer att bestå av ett vältaligt ojande över olika kriser och problem. Utan poängen är förstås att visa på de möjligheter som vi alla har att bidra konstruktivt till framtiden. Bara för att man själv är en enda liten vanlig människa bland snart åtta miljarder bör man inte tappa sinnet för proportioner och tro att man är maktlös och obetydlig. Världsproblemen är decentraliserade. Så det gäller att ta ansvar för det egna bidraget till hur världen ser ut och fungerar. Gandhi fångade detta på pricken när han sa att det som en enskild människa kan göra förstås är helt betydelselöst, men det är väldigt viktigt att man gör det. Och detta betyder i sin tur att jag hoppas att mina åhörare kommer att lämna föredraget med en stärkt tilltro till sin egen förmåga att bidra på ett vettigt sätt till en ljus framtid.

II. Prisutdelning av Hillesgårdspriset 26 oktober

I slutet av augusti bekantgjordes att Jeanette Åkerlund får årets Hillesgårdspris. Bakgrunden är med vilken klokhet Jeanette Åkerlund hanterat det sorgliga faktum att hennes dotter Ebba omkom vid terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm i april 2017.

Prisjuryns motivering lyder:

Jeanette Åkerlund får 2018 års Hillesgårdspris för medmänsklighet och förlåtelse för att hon i en situation där hatets och bitterhetens krafter ständigt kan pocka på utrymme tagit ställning för förlåtelsens och försoningens ljus. Så hedrar hon sin dotter Ebbas minne och påminner oss alla om att livet blir vackrare om vi låter våra bättre sidor få överhanden.

Den högtidliga prisutdelningen äger rum på Hillesgården fredagen 26 oktober. Om man vill hedra Jeanette Åkerlund med sin närvaro så inleds begivenheten 11.00. All nödvändig praktisk information kring prisutdelningen finns här. Och för den som undrar var Hillesgården ligger finns bra svar här.

Ett modifierat dakapo av prisutdelningen kommer dessutom att gå av stapeln på NAV i Sickla 15 november. Det blir ju av förklarliga skäl inte en andra prisutdelning, men för dem som inte kan närvara vid prisutdelningen på Hillesgården är detta evenemang ett förträffligt surrogat.

III. Makt & Kärlek

21-23 november är det dags för den tredje omgången av Hillesgårdsakademins  koncept Makt & Kärlek. Eftersom kursen inte är helt fulltecknad så tar vi fortfarande emot anmälningar enligt principen först till kvarn …

Om jag skall säga något kort om denna kurs så är det att den syftar till att på marginalen stärka kärlekens och det goda omdömets makt i världen genom att hjälpa kursdeltagarna att få större tilltro till kraften i sina egna bästa sidor.

När det gäller ytterligare information om innehållet i kursen och om olika praktiska ting så finns den på Hillesgårdsakademins hemsida. Och där finns också en sida med reaktioner från deltagare.

IV. Föreläsning på NAV
11 december kommer jag att göra ett framträdande på NAV i Sickla. Det kommer att ha ett innehåll som liknar det föredrag jag skall hålla på Hillesgården 26 september och som den någorlunda minnesgode vet beskrevs under den första rubriken i detta nyhetsbrev.