Nyhetsbrev – Arkiv – 2:1999

Detta det andra nyhetsbrevet för i år gör skäl för namnet så till vida att det i huvudsak behandlar nyheter med anknytning till min verksamhet.

I. Offentliga framträdanden

18 maj. Filosoficirkeln i Lund (19.30 i Universitetshusets aula). Föredragets titel: Visionen om det goda livet, maktens rättfärdigande och demokratins dilemma.

II. Nyheter om den internationella lanseringen av Den vise VD:n

Arbetet med översättningen till engelska har varit intensivt. För egen del har jag gjort en noggrann fackgranskning. Och för närvarande pågår förlagsgranskningen. Översättare är Rolli Fölsch – rolli.folsch@zestmedia.se – och Duncan Alexander Smart – duncan@beta.telenordia.se -, och dessa båda herrar har gjort ett utmärkt gemensamt arbete.

Arbetet med sponsorsprojektet har varit mycket framgångsrikt. Utöver IFL (Institutet för företagsledning) och Evolution? (som båda är s.k. Gold Swedish Culture Sponsors) har bl.a. Quality Systems AB, Tobo Konsult AB, Medgastro AB och Förvaltningsaktiebolaget Ellipsen sponsrat. Dessutom pågår slutförhandling om villkoren för ytterligare en större sponsor. Allt till fromma för kraften i den internationella lanseringen. Sista sekunden sponsorer kan få upplysningar om sponsorsvillkoren från karl-erik@edris-ide.se eller bjorn.ahlen@livingmedia2000.com

Bokens titel blir troligen The Enlightened Executive: Conversations on Corporate Citizenship. Utgivningen kommer att ske i samband med BookExpoAmerica som är ett evenemang för “the entire book publishing industry” i USA.

Denna väldiga bokmässa går i år av stapeln i Los Angeles Convention Center 30/4 – 2/5. Och jag skall närvara för att försöka öka kraften i marknadsföringen.

Som ett led i USA-lanseringen har det också i dagarna blivit klart att jag skall göra ett framträdande på World Future Society’s Ninth General Assembly. Temat är “Frontiers of the 21st Century” och det hela går av stapeln 29/7 – 1/8 på Hilton Washington Hotel and Towers i Washington D.C.

Har också kontaktats av arrangören för Svenska bokmässan i Tokyo 1999. Den avhålls 8-12 mars på Svenska ambassaden i Tokyo. Mässan vänder sig till japanska förlag, agenter, importörer, översättare m.fl. Inte bara Den vise VD:n utan även mina två tidigare böcker kommer att exponeras.

III. Ny logotype och länksida

Har skaffat en logotype som nu finns till provisoriskt beskådande på min hemsida. Konstnären som gjort den heter Åke Westin – www.westin.nu/main.php och e-mail ake@westin.nu

Har också gjort en länksida, som jag har för avsikt att successivt bygga ut.

IV. Ett översättningsexperiment

En grupp s.k. auktoriserade translatorer deltog sig själv ovetandes i ett experiment (redovisat i tidskriften Industria) som var upplagt på följande sätt: En mening översattes från svenska till engelska av en översättare. Sedan fick en annan översättare uppgiften att översätta denna engelska mening (utan att veta att det var en översättning från svenska) till franska. Och så fortsatte proceduren med översättning till i tur och ordning följande språk: tyska, italienska, norska, ryska, finska, danska, spanska, arabiska, persiska, hindi, japanska och slutligen åter till svenska.

Den första meningen som genomgick denna översättningsprocedur var: “Ärans och hjältarnas språk, hur ädelt och manligt du rör dig.” När den meningen hade gått översättarvarvet runt var dess nya svenska lydelse: “O språk du är gammalt och storslaget ett uttrycksmedel för hjältar, din självständighetslitteratur är full av kraft.”

Och den andra meningen som genomgick översättningsproceduren var: “Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”. Och dess nya svenska lydelse blev: “Både dina tankar och dina ord är obegripliga”.

Översättning är med andra ord en svår konst.