Nyhetsbrev – Arkiv – 1:2004

(Publicerat 2004-02-19)

I. Om … men vad går det ut på egentligen – livet alltså

Nu är det dags. Sommarens och hösten skrivarmödor är på väg att bära konkret frukt. Tryckeriet arbetar för fullt och leverans är lovad i månadsskiftet februari/mars. Anledningen att jag aviserar den nya boken redan nu är att jag vill ge mina nyhetsbrevsläsare möjligheten att planera in ett besök på det ”releaseparty” som går av stapeln 5 mars (se nedan).

Baksidestexten lyder:

”De träffas på Hillesgården. Ulrika Mattsson, barn- och ungdomspsykiater, och Dan Wännlund, framgångsrik fabrikschef i en stor koncern. Ulrika är sjukskriven. Utbränd som det heter i dagligt tal. Hon har varit i gränslandet till självmord. Dan är inte heller i bästa psykiska balans. Han har hamnat i en skarp konflikt med koncernchefen och ser hur hans karriär är i fara.

Båda är skakade i grunden och har vänt sig till den erfarne konsulten Johannes Funt för att få hjälp att bli klarare över den egna livsvägen. Ulrika känner också att hela hennes världsbild är i gungning efter en stark inre upplevelse. Dan ställer emellertid den centrala frågan: … men vad går det ut på egentligen – livet alltså.

Detta är på många sätt vår tids stora fråga. Vi förväntas hålla till godo med ett svar som betonar karriären och den hårda konkurrensen om rikedom, anseende och makt. Allt till fromma för den ekonomiska tillväxten. Och till detta får vi av vetenskapen veta att vår tillvaro och vi själva är en slumpens skörd. Allt tal om en högre mening förklaras vara hjärnspöken. Finns det någon mening så handlar det i så fall om att sprida sina gener.

Detta är inte Johannes Funts credo. Och under två intensiva dagar drar han in sina båda klienter i ett fascinerande och mycket djuplodande samtal om levnadskonst, livsmening och ansvaret för framtiden.

Sakta men säkert kommer hoppet tillbaka.”

Kanske jag också bör säga att det finns många ingångar till min nya bok. För den som är intresserad av världsbildsfrågor och människosyn i en djupare mening finns det t.ex. filosofiska resonemang om den ack så moderna och omhuldade biologistiska materialismens anspråk och brister. Resonemang som leder in på områden som i brist på bättre begrepp hör till religionens eller andlighetens domäner.

Men boken är för den skull inte en abstrakt teoretisk övning utan den kretsar hela tiden kring de konkreta livsproblem som Johannes Funts två klienter har. Därför hoppas jag att jag skrivit en bok som talar till många pressade moderna människors känsla av att inte riktigt få grepp om vad det hela går ut på. Kanske det är rätt att säga att bokens kärnpunkt är det perspektiv på livet, tillvaron och människan som den målar upp i sökandet efter en möjlighet till ett verkligt meningsfullt liv.

Men samtidigt är inte betoningen av ”levnadskonst och livsmening” exklusivt psykologisk och individcentrerad utan den bygger på en samhällsanalys baserad bl.a. på historiefilosofi. Och det gör att boken även bör läsas med det politiska och ekonomiska ögat. För vi människor är utan tvekan samhällsvarelser och därför spelar det vi kan göra för och tillsammans med andra en stor roll för vår känsla av mening.

II. cc: fredag – releaseparty

SWECORP Citizenship AB www.corporatecitizenship.se är ett företag som arbetar konkret med corporate citizenship bl.a. utgående från analyser gjorda med det på Global Compacts nio principer baserade managementverktyget Corporate Citizenship® Index. Som ett led i detta arbete brukar företaget regelbundet arrangera fredagsträffar under rubriken ”cc: fredag”. Och eftersom en dimension av corporate citizenship otvetydigt rör det som brukar kallas etik och moral har följande inbjudan gått ut till det nätverk som nås av SWECORP Citizenship AB.

… men vad går det ut på egentligen – livet alltså

Inbjudan till en annorlunda ”cc: fredag” och ett releaseparty. Den här gången går vi en bit bortom ”corporate”.

Visst lever vi i skandalernas tid – Skandia, Systembolaget, Prosolvia, Enron och Parmalat! Ropen skalla, etik och moral åt alla. I skolan diskuteras den s.k. värdegrunden och i företagen pågår konsultledda etikseminarier. Allt verkar dock fortsätta som vanligt, så frågan är: Hur skapas den stabila moraliska insikt som verkar fattas?

Dessutom kan man ju undra om vi har någon anledning att förvånas över sakernas tillstånd. Speglar inte detta i själva verket rådande syn på vad livet går ut på?

Med utgångspunkt från sin kommande bok, … men vad går det ut på egentligen – livet alltså (kommer i bokhandeln senare under mars månad), kommer Karl-Erik Edris att diskutera de djupa livsfrågor som är gemensamma för oss människor. De livsfrågor som vi alla har mer eller mindre kloka och genomtänkta svar på. Svar som vi använder när vi rättfärdigar vårt sätt att leva och handla.

Framåt 16.30 öppnar vi några kartonger med alldeles nytryckta böcker…

Tankeväckare 5 mars: Karl-Erik Edris, verksam i Edris Idé AB och författare av bl.a. Den vise VD:n och Oanade möjligheter. Nu aktuell med sin nya bok …men vad går det ut på egentligen – livet alltså .

Dag: Fredag 5 mars 2004

Tid: Kl 14.30 – 16.30

Plats: Puben, plan 3. SWECORP Citizenship AB, Gjörwellsgatan 22 (SWECO, vid DN-huset), Stockholm.
Vi bjuder på något att äta och dricka som vanligt.

Kostnad: Ingen.

Anmälan: Ja, gärna. Det underlättar vid ankomsten. Svara bara på detta e-brev till hans.hassle@corporatecitizenship.se

Inbjudna: Representanter för företag och NGO:s (frivilligorganisationer), konsulter, utbildare, tänkare, opinionsbildare, engagerade, intresserade.

Skicka gärna inbjudan vidare i ditt eget nätverk.

Varmt välkommen!

III. Först till kvarn …

Mer information om boken i form av ett förord, bokens första kapitel, köpinformation och bokens omslag kommer att läggas ut på min hemsida www.edris-ide.se så fort tryckeriet levererat. Men för er som redan nu vet att ni skulle vilja köpa boken är priset 250:- inklusive moms och frakt. Beställ i så fall via karl-erik@edris-ide.se. På den adressen kan också du som hör till gruppen recensionsskrivare beställa ditt recensionsex.

IV. Nolia Arbetsmiljö & Hälsa

25 mars deltar jag i Nolias arrangemang Nolia Arbetsmiljö & Hälsa som går av stapeln i Sundsvall. Detta arrangemang sträcker sig över två dagar (24-25 mars) och fullständigt program kan laddas ner på www.nolia.se/arbetsmiljöhalsa. Jag trodde i och för sig att seminariet skulle få samma titel som min bok, men programskrivaren fann uppenbarligen anledning att redigera den så att nu heter seminariet: Vad går det ut på egentligen? Livet alltså! Och det presenteras på följande sätt:

Att leva klokt kräver självinsikt. Men vem har tid att fundera över dylika subtiliteter i vår uppskruvade tid. Vi kör för allt vad tygen håller. Och ibland pressar vi oss över bristningsgränsen.

I denna föreläsning kommer författaren och statsvetaren Karl-Erik Edris att tala om en livshållning som leder till lärande, personlig utveckling och en känsla av livsmening.