Nyhetsbrev – Arkiv – 1:2001

I. Sunda själar i sunda kroppar

Det här året har börjat bra i den meningen att jag flängt land och rike runt för att fullgöra olika uppdrag.

Ett av de mest intressanta uppdragen har jag haft hos Thage Anderssons Byggnads AB (www.thages.se). Den framsynta ledningen på detta företag har under vintern arrangerat 10 seminariedagar för hela sin personal under temat “Sunda själar i sunda kroppar”. Ämnena som stod i centrum var kost, motion och stress. Och så föll det på min lott att tala om “den sunda själen”. Skälet till att inte bara kroppen fick sitt är förstås som jag brukade säga i inledningen av mina föredrag “att en osund själ trivs bäst i en osund kropp”.

I dessa tider av skräpmatskultur, försoffning, utbrändhet och allmän hets tycker jag att detta arrangemang är utomordentligt lovvärt. Och för min egen del uppskattade jag extra att det inre livet också fick sin beskärda del av uppmärksamheten. Livet kan ju vara en nog så svårhanterad historia, och då skadar det inte att då och då reflektera över hur man verkligen lever. Levnadskonst är ingen enkel sak.

Skälet till att jag nämner detta uppdrag är förstås att jag tycker att dessa seminariedagar är ett efterföljansvärt initiativ. Och jag är säker på att den som vill få ta del av gjorda erfarenheter för att få underlag och inspiration för egna liknande arrangemang med förtroende kan vända sig antingen till VD Anders Andersson eller personalchefen Lars Larsson (kontaktinformation finns på www.thages.se/kontaktaoss/kontaktaoss.htm).

II. Fyra mobbande rektorer

Häromkvällen kom jag till en av Sveriges många kursgårdar. Skälet var att jag följande dag skulle hålla ett föredrag på en IFL-utbildning (www.ifl.se). Jag kom fram sent. Men när jag hade installerat mig på rummet kände jag för att ta en promenad i den friska kvällsluften.

När jag kom tillbaka såg jag att det lyste på andra våningen i ett av kursgårdens hus, och det verkade som att några gubbar spelade biljard där. Eftersom jag kände för lite mänsklig kontakt gick jag dit, och mycket riktigt var det fyra karlar i 35-40 årsåldern som spelade biljard. Min första tanke var att de kanske var deltagare i den grupp som jag skulle hålla föredrag för, så jag började med att fråga om så var fallet.

Svaret blev nej. Och så fick jag motfrågor om vad IFL var för något, och om vad jag skulle prata om. Jag nämnde då att titeln på mitt föredrag var “Visionsbaserat ledarskap” och detta utlöste reaktioner som att “visioner är ju intressant”, och “det kanske vore något för oss”. Försäljaren i mig reagerade då med att fråga om dom ville ha visitkort. Och visst ville dom det.

I det här läget kändes det motiverat för mig att fråga vad dom själva sysslade med. Men då överraskade dessa fyra personer mig med att vägra svara. I stället föreslog de en frågesport, där jag skulle gissa deras yrke. Det hade jag absolut ingen lust till så jag presterade inte en enda gissning trots att herrarna ifråga gav mig några mer eller mindre perifera ledtrådar, som t.ex. att de inte sålde pensionsförsäkringar, men något liknande.

Eftersom jag tyckte att situationen var intressant stannade jag kvar och kallpratade med dem. Och efter ett tag blev de uppenbart störda av att jag inte ville gissa på deras yrke, så därför övergick särskilt en av dem till att då och då ta upp mitt visitkort ur sin ficka och säga något hånfullt om visioner. När deras sista biljardomgång var avklarad och vi gemensamt lämnade lokalen så tog den som verkade vara den informelle ledare i gruppen till orda och sa med överraskande skärpa att han var säker på att jag skulle sova dåligt under natten eftersom jag inte visste vad dom sysslade med.

Då svarade jag att eftersom jag klarat nästan 55 år utan att ens veta att dom existerade så var jag övertygad om att nattsömnen skulle bli god. Och då replikerade en annan av dem med ett nästan olycksbådande tonfall, att nu visste dom ännu mer om mig.

Så gick vi till våra respektive rum. Jag sov som en stock. Försöken att uttala negativa besvärjelser över min nattsömn hade ingen verkan.

Nästa dag kom så lösningen på mysteriet. På lunchen såg jag åtminstone två av herrarna ifråga sitta vid ett bord i matsalen. Och vid ena ändan av bordet stod en liten skylt med texten “Rektorsutbildningen”. Jag hade alltså haft förmånen att träffa rektorer, eller måhända blivande rektorer.

På morgonen nästa dag (21/3) läste jag så DN på en helt annan kursgård. En rubrik kändes särskilt iögonfallande: “Rektorer beskylls för hälsofarligt ledarskap”. Artikeln handlade om samarbetsproblem mellan ledningen och de anställda vid en skola i Karlstad. En arbetsmiljöinspektör konstaterar att “ledning och lärare kommer inte till tals med varandra och behöver därför professionell hjälp”.

Jag tänkte förstås på rektorerna jag mött och tackade min lyckliga stjärna att jag inte var anställd av någon av dem.

Väl hemkommen blev det så ytterligare en DN artikel (24/3) som fick mig att fundera vidare på min upplevelse på den där kursgården. Det var en ledare med rubriken “Blunda inte för mobbningen”. I den diskuteras mobbningen i skolorna. Den centrala frågeställningen i ledaren är “Varför tillåter skolorna att elever mobbas?” Särskilt förbryllar det skribenten att “det tycks vara så förtvivlat svårt för lärare och skolledning att reagera och säga ifrån”.

När jag läste denna mycket tänkvärda ledare slog det mig direkt att de där fyra rektorerna eller blivande rektorerna som jag mötte den där kvällen faktiskt hade försökt mobba mig. Fyra mobbande rektorer!

Sittande där vid frukostbordet läsande DN fick jag en hisnande obehagskänsla. Hur bra är egentligen fyra mobbande rektorer på att upptäcka och beivra mobbning? Och lyckades jag hitta dom enda fyra mobbande rektorer som finns i vårt avlånga land?

III. Föredrag och seminarier

Då och då får jag förfrågningar om jag inte snart skall hålla något offentligt föredrag, och oftast tvingas jag då säga nej. Merparten av min föredrag är företagsinterna eller ingår i olika längre utbildningsprogram, vars främsta kännetecken inte är obetydliga kursavgifter.

Men den här gången kan jag faktiskt informera om 4 olika tillfällen då jag skall hålla föredrag. Dessutom vill jag lägga ett gott ord för ett längre utbildningsprogram som heter “Värderingsdriven verksamhet”.

Föredrag I.
Det första föredraget sker i samband med årsmötet för Gröna Korset Sverige (Gröna Korset Sverige, Andra Långgatan 19, 413 28, Göteborg, tel. 031 – 14 61 11. E-post Sverige: greencross@swipnet.se Internationell hemsida: www.gci.ch).

Årsmötet äger rum lördagen den 7 april på Naturhistoriska Riksmuséet, Frescativägen 40 i Stockholm. Årsmötet börjar kl. 14.00 med att Gröna Korsets ordförande den kände miljöjournalisten Jan Danielson håller ett föredrag med titeln “Earth Charter – Folkens förbund med Jorden”.

I detta föredrag berättar Jan Danielson om hur texten utformats och hur dess ordalydelse skall bli levande verklighet.

14.30 håller jag så själv ett föredrag med titeln “En ljusnande framtid är vår!?”
Och i programmet beskrivs föredraget med följande ord: “Det känns i luften. Något håller på att hända. Hoppfulla tecken på en ny medvetenhet blir allt fler. Och det handlar inte bara om Attac, utan om att hållningen till framtiden håller på att förändras. Det pågår helt enkelt ett stämningsskifte som innebär att allt fler inser att vi måste radikalt ändra kurs. Att vi börjar bli redo att – vägledda av kloka och långsiktigt tänkta principer och värderingar – bygga ett samhälle och en värld värdig det bästa hos människan.”

Föredrag II.
Fredagen den 27 april håller jag ett s.k. morgonseminarium i Aptus regi kl. 08.30 – 10.00. Seminarietiteln är “Den vise VD:n”.

Plats: Polstjärnan, Sveavägen 77 i Stockholm. Smörgås och kaffe serveras från kl. 08.00. Pris: 350:- exkl. moms. Bindande anmälan sker enklast på www.aptus.nu/seminarium/anmalan.html#27april På denna sida finns också presentationstexten för seminariet.

Föredrag III.
Onsdagen den 9 maj medverkar jag i ett seminarium med titeln “Gränsland” som arrangeras av Agenturföretagen. Seminariet pågår kl. 13.00-17.00. Mitt bidrag har titeln “Morgondagens medborgare”.

Plats: Oceanen, Nordic Hotel, Vasaplan vid Centralstationen (Stockholm). Pris 1400:-. Medlemmar i Agenturföretagen 1000:- Moms tillkommer. Bindande anmälan sker enklast på www.agenturforetagen.se/v2/default.asp?link=41-87-130 På denna sida finns också presentationstext för seminariet.

Föredrag IV.
Onsdagen den 16 maj medverkar jag på Luleå Näringslivsdag, som har temat “Det goda företaget”. Näringslivsdagen pågår kl. 08.45-15.45. Mitt bidrag har titeln “Den vise VD:n” och jag är i elden 10.45-11.45.

Plats: Aula Aurora – Luleå tekniska universitet. Pris 550:- exklusive moms. Bindande anmälan. Information finns på www.lulea.se/naringslivsdag

Värderingsdriven Verksamhet
Detta utbildningsprogram arrangeras av KompetensForum inom Svenska Lantmännen och Banbrytarna AB. Och programmet ställer både etik och lönsamhet i fokus.

Här kommer ett relativt fylligt utdrag från programmet som beskriver utbildningen:

“Idag ställs nya krav på företag. Det krävs att man uppträder på ett värdigt sätt. Uttryck som corporate citizenship, socialt ansvar, triple bottom line har dykt upp. Företag blir synade i pressen och blir överraskade över negativ publicitet. Värdet av varumärken urholkas lätt.

I utvecklingsprogrammet Värderingsdriven Verksamhet kommer frågan om företagens förändrade verklighet att tas upp till grundlig belysning.

Drygt 20 personer från olika delar av näringslivet kommer att delta och träffas vid fyra olika internat, varav ett i Indien. De kommer att bli förändringsagenter med strategiska nyckelpositioner inom sina respektive företag.

Programledning
Värderingsdriven Verksamhet leds av Göran Wiklund och Ingvar Ingerlund. Göran kommer från Banbrytarna AB. Arbetar med utveckling av organisationer och ledare, har tillgång till ett brett internationellt nätverk. Initiativtagare till Social Venture Network i Sverige.

Ingvar är ansvarig för KompetensForum inom Svenska Lantmännen, en företagsgrupp där ekologi och etik i verksamheten länge varit huvudfrågor. Han har lång erfarenhet av strategiskt förändringsarbete, lednings- och affärsutveckling. Leder olika nätverk av företagsledare.

Resurspersoner
Vi knyter olika resurspersoner till oss, bland annat Richard Barrett, Barrett Associates, som vi tar över från USA. Han var tidigare direktör inom Världsbanken, internationell auktoritet i fråga om värderingar i företag. Richard har i sitt företag utvecklat metoder och hjälpmedel för att arbeta med värdedrivna processer i företag. Som deltagare kommer du att få tillgång till dessa för användning på hemmaplan.

Göran Garberg, Corporate Missions AB, som leder ett företag som ser som sin uppgift att hjälpa andra att hitta sin värderingsbas och därifrån forma sina affärer.

Karl-Erik Edris, historiker, samhällsfilosof och författare nu senast till “Oanade möjligheter”, en bok om “corporate citizenship”.

Tomas Brytting, docent från Handelshögskolan i Stockholm som arbetar med etikfrågor.

S.K. Chakraborty, professor i Calcutta, bärare av ett djupt filosofiskt perspektiv på etik och humanism. Han har blivit en förgrundsfigur inom detta område och han arbetar över hela världen med att förmedla en etisk syn på företagande och ledarskap. Vid ett flertal tillfällen har han också deltagit som talare vid stora internationella konferenser om företagande i framtiden och vilka värderingar som gör både människor och företag starka.

Praktiska frågor
Tider för de gemensamma träffarna:

Internat 1: 11-13 juni, Stockholm
Internat 2: 23-24 augusti, Stockholm
Internat 3: 1-5 oktober, Delhi/Indien
Internat 4: 29-30 oktober, Stockholm

Deltagaravgift: 40 000 kr exkl. moms. Kostnader för resor, kost och logi tillkommer.

Förfrågningar besvaras av Ingvar Ingerlund, ingvar.ingerlund@slr.se, tel. 08-657 43 46 och Göran Wiklund, göran.wiklund@banbrytarna.se, tel. 08-31 42 06.

Anmälan görs till Pernilla Hemmingsson, pernilla.hemmingsson@slr.se eller via tel. 08-657 43 45.

Sista anmälningsdag är den 27 april, 2001.”