Nyhetsbrev – Arkiv – 1:2000

I. OM “OANADE MÖJLIGHETER”

Som utlovat består årets första nyhetsbrev i huvudsak av en avisering av min nya bok “Oanade möjligheter – ett ledningsgruppsseminarium i corporate citizenship”.

Baksidestexten lyder:

“Trots den allt mer frenetiska betoningen på vinsten och börsvärdet är det verkligt genomgripande förändringar på gång i synen på näringslivets roll, syfte och samhällsansvar. Förändringar som går att fånga upp med begreppet corporate citizenship.

Det är i huvudsak två faktorer som bidrar till att det på allt fler företag växer fram en insikt om att långsiktigt hållbar utveckling kräver att företaget är en god och ansvarstagande medborgare i sitt samhälle: kraven från medvetna konsumenter och det rådande ekonomiska systemets djupt problematiska sociala, politiska och miljömässiga konsekvenser.

I Oanade möjligheter är det skarpt läge. Ett stort och ansett företag har dragits in i mediacentrifugen genom att ett Stripteasereportage avslöjat att en av företagets underleverantörer använt barnarbetare.

Ledningsgruppen kan inte enas om vilka långsiktiga slutsatser som bör dras av det inträffade. Därför engageras konsulten Johannes Funt.

Under hans ledning utspinner sig ett mycket intressant samtal om innebörden av corporate citizenship. Och inför läsarens ögon målas sakta men säkert upp en vision av hur en strategiskt klarsynt företagsledning skall gå till väga för att göra verklighet av sin corporate citizenship-vision.”

Mer information i form av ett par förord, bokens prolog, köpinformation och bokens omslag finns på min hemsida.

Om någon av mottagarna av detta nyhetsbrev är journalist så vänd dig till mig så kan du få ett recensionsex. Första recensionsdag är 26 januari.

II. NYA LÄNKAR

Det finns 3 nya länkar på hemsidan.

1 & 2. Amerikanska och brittiska Corporate Watch – båda nättidningar för närgången och kritisk granskning av transnationella företags agerande. Innehåller bl.a. också aktuella diskussioner kring de dramatiska skeendena under WTO:s möte i Seattle.

3. FN:s hemsida för sitt intressanta och snabbt växande samarbete med näringslivet.

III. THE HUNGER SITE

På tal om länkar vill jag också uppmana alla som ännu inte gjort besök på The Hunger Site till en daglig vana att verkligen göra denna insats för världssvälten. Om du nu inte sitter så till att du kan överväga att låta ditt företag sponsra. Jag kan väl också säga att under den tid som jag regelbundet besökt siten så har antalet träffar stigit på ett mycket glädjande sätt. Även antalet sponsorer är i stigande.

IV. OM DÖDEN OCH DÖDSRÄDSLAN

Till sist vill jag med en filmskapares och en poets hjälp påminna om resonemangen i mitt förra nyhetsbrev om den historiska bakgrunden till vår nuvarande starka dödsrädsla.

Först den oefterhärmlige Woody Allen som enligt en essay av Zygmunt Bauman, som jag läste härförleden, lär ha låtit en av sina rollfigurer säga: “I don’t want to achieve immortality through my work, I want to achieve immortality by not dying.”

En kommentar som på ett sublimt sätt lyfter fram att gamla tiders sätt att hantera dödsrädslan inte håller längre. Varför nöja sig med surrogat som ändå inte fungerar? är den underliggande frågan från en strikt materialistisk synpunkt.

Från den motsatta synpunkten vill jag citera en dikt av Hjalmar Gullberg. En dikt som gjorde mig medveten om att en av mina favoritbeteckningar på kroppen, nämligen “köttkostymen” inte var en fullt så originell formulering som jag ibland trott.

Hänryckning

Då skall ej vår jordiska lekamen
längre hindra och besvära oss.
Tyst i hallen står vid spegelramen
Rockvaktmästarn som gör herrn och damen
från de tunga ytterplaggen loss.

Medan i fem fack han lägger undan
ögon, öron, tunga, näsa, hud,
står vår själ i andakt och begrundan.
Stjärnor brinner i den blå rotundan,
där vi äntligen skall möta Gud.

Hjalmar Gullberg.