Länkar

Hillesgården är en kurs-, konferens- och rekreationsanläggning i Norra Skåne med mycket intressant och framåtsyftande verksamhet. Har sponsrat … men vad går det ut på egentligen – livet alltså.
Hemsida: http://www.hillesgarden.se

IFL (Institutet för företagsledning) är ett välrenommerat utbildningsföretag med ett brett utbud av kurser inom såväl privat som offentlig sektor. Har sponsrat Den vise VD:n och är en av huvudsponsorerna av den amerikanska upplagan.
Hemsida: http://www.ifl.se

World Business Academy är en medlemsorganisation med mottot ”a better world through business”. Är en av huvudsponsorerna av The Enlightened Executive: Conversations on Corporate Citizenship. Hemsidan presenterar organisationens verksamhet och innehåller också många intressanta länkar.
Hemsida: http://www.worldbusiness.org

Corporate Citizenship® AB erbjuder i samverkan med SWECO Energuide ett konkret och lönsamt sätt att arbeta med corporate citizenship bl.a. utgående från analyser gjorda med det på Global Compacts nio principer baserade managementverktyget Corporate Citizenship® Index. Är en av huvudsponsorerna av The Enlightened Executive: Conversations on Corporate Citizenship.
Hemsida: http://www.corporatecitizenship.se

World Business Council for Sustainable Development ”is a coalition of 125 international companies united by a shared commitment to the environment and to the principles of economic growth and sustainable development”. Hemsidan innehåller mycket intressant information och länkar till andra organisationer och till medlemsföretagen.
Hemsida: http://www.wbcsd.ch

Richard Barrett & Associates LLC är ett konsultföretag specialiserat på ”supporting leaders in building values-driven organizations”. Hemsidan innehåller information som företagets tjänster och intressanta länkar.
Hemsida: http://www.corptools.com

Det naturliga steget är en nätverksbaserad internationell organisation som bl.a. erbjuder utbildning och rådgivning i ekonomiskt och ekologiskt systemtänkande efter 4 systemvillkor.
Hemsida: http://www.detnaturligasteget.se

Ecotech är ett konsultföretag som arbetar med miljö och logistikfrågor åt industrin och kommun/landsting/stat.
Hemsida: http://www.ecotech.se

Worldwatch Institute ”is a nonprofit public policy research organization dedicated to informing policymakers and the public about emerging global problems and trends and the complex links between the world economy and its environmental support system”. Organisationen är mest känd för utgivningen av sina årliga State of the World rapporter (dessa ges också ut på svenska av Naturvårdsverkethttp://www.naturvardsverket.se – och Naturskyddsföreningenhttp://www.snf.se)
Hemsida: http://www.worldwatch.org

Warwick Business School har en corporate citizenship enhet som har en mycket bra hemsida med intressanta rapporter, länkar etc.
Hemsida: http://www.wbs.ac.uk eller http://www.wbs.ac.uk/faculty/research/ccu.cfm

New Academy of Business ”is a British-based international education and research organisation that aims to provide business with an enhanced capacity to respond to social, environmental and ethical challenges. Hemsidan innehåller främst en presentation av det intressanta utbildningsutbud som New Academy of Business erbjuder.
Hemsida: http://www.new-academy.ac.uk

SustainAbility Ltd är ett brittiskt konsultföretag som är specialiserat på att hjälpa sina uppdragsgivare att utveckla ”socially responsible, environmentally sound and economically viable win-win business solutions for sustainability and sustainable development”
Hemsida: http://www.sustainability.com

The Hunger site. Detta är ett synnerligen behjärtansvärt initiativ. Här kan man nämligen dagligen donera mat till svältande personer i världen. Distributionen ombesörjs av United Nations World Food Program. Än bättre är förstås om ens företag tecknar sig som sponsor.
Hemsida: http://www.thehungersite.com

The Prince of Wales Business Leaders Forum är ett initiativ av prins Charles som har till syfte att ”promote socially responsible business practices that benefit business and society and which helps to achieve social, economic and environmentally sustainable development.” Hemsidan innehåller bl.a. en intressant databas med exempel på ”socially responsible business practices”.
Hemsida: http://www.pwblf.org

FN har en mycket bra hemsida för sitt växande samarbete med näringslivet. Där finns också information om ”the global compact”, dvs. Kofi Annans vädjan till näringslivet att ingå en global pakt med FN för att ”ge den globala marknaden ett mänskligt ansikte”.
Hemsida: http://www.un.org/partners/business/index.asp eller http://www.unglobalcompact.org

Corporate Watch är en amerikansk nättidning för alla som vill friska upp sig med verkligt besk kritik mot vårt ekonomiska system och enskilda företags beteende. En liknande brittisk publikation finns på http://www.corporatewatch.org
Hemsida: http://www.corpwatch.org

Global Reporting Initiative (GRI) ”is a long-term, multi-stakeholder, international undertaking whose mission is to develop and disseminate globally applicable sustainability reporting guidelines for voluntary use by organisations reporting on the economic, environmental and social dimensions of their activities, products and services.”
Hemsida: http://www.globalreporting.org

Social Accountability International står bakom SA 8000 som är den första internationella standard som rör sociala villkor i arbetslivet. Denna uppförandekod är uppbyggd på samma sätt som t.ex. ISO 14000 och kan följaktligen ligga till grund för certifiering och revision.
Hemsida: http://www.sa-intl.org

Earth Charter är ett globalt initiativ med rötter i Rio konferensen 1992. Den slutliga versionen gavs ut av Earth Charter Commission i mars 2000. Initiativets syfte är att ”set forth fundamental ethical principles for a sustainable way of life”. Earth Charter är översatt till ett stort antal språk. På svenska kallas det Folkets förbund med jorden.
Hemsida: http://www.earthcharter.org

Green Cross International grundades 1993 av Michail Gorbatjov med syfte att verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Organisationen eftersträvar: (I) ”a fundamental transformation of society’s Values with respect to the environment. (II) A spirit of Dialogue and mediation, both level-headed and constructive. (III) A meshing of the economy, ecology and society”. Stöder Earth Charter.
Hemsida: http://www.greencrossinternational.net/index.aspSvenska Gröna Korset finns också på denna sida.

Svenska Frimurare Orden har c:a 15000 medlemmar. Enligt skriften Svenska Frimurare Ordens ideologiska grundsyn kan frimureriets mening ”uttryckas med tre ord: personlighetsutveckling, brödragemenskap, människokärlek.” Huvudpersonerna i Den vise VD:n är tillsammans med sin upphovsman medlemmar i Svenska Frimurare Orden.
Hemsida: http://www.frimurarorden.se

Sumo har kanske tvivelaktig samhällsnytta, men för alla som gillar denna traditionsrika och i bokstavlig mening tunga sport rekommenderas följande fem hemsidor.
Nihon Sumo Kyokai: http://www.sumo.or.jp/eng
Banzuke.com: http://www.banzuke.com
Expert Sumo analysis: http://www.sumotalk.com
Svenska sumosidan: www.svenskasumosidan.se
SumoNow: http://www.sumonow.net

För vänner av klassisk musik som gärna vill gå på konsert eller opera och balett erbjuder webben en fantastisk överblick. En god utgångspunkt är tidskriften Musikdramatiks hemsida http://www.tidskriftenopera.nu. Andra utmärkta hemsidor är: http://www.operastuff.com, http://www.classical.net och http://opera.stanford.edu/companies.html.