Orsaken till Obamas vicepresidentval

Så har då Barack Obama valt sin vicepresident. Det blev Joe Biden. Det var inte alldeles oväntat. När jag lät mitt retoriköra leda mig så tyckte jag att Evan Bayh verkade bäst. Men samtidigt har jag alltid gillat Joe Biden för hans fallenhet för sarkastiska och brutalt rättframma kommenterar. Det är en gubbe med bett helt enkelt. Man brukar ju slentrianmässigt framhålla att han är “a gaffemachine”, och visst kommer det en och annan groda ur hans mun. Men framförallt kan han på ett helt annat sätt än Obama nita dit sina motståndare med sin skarpa tunga. Så här har Obama fått sin pitbull.

Den vanligaste tolkningen av Obamas val är att han behövde Biden för att täcka upp för sin egen utrikespolitiska oerfarenhet. Själv är jag hjärtligt trött på det mediala tjatet om Obamas oerfarenhet. Ytligt sett har det naturligtvis sina poänger, och det gynnar otvivelaktigt McCain. Men den intressanta frågan om det alls är en relevant invändning mot Obama, den ställs aldrig på ett seriöst sätt. Visst är erfarenhet bra, men erfarenhet är inte allt. Det finns historiska situationer där ledare burits fram som inte i någon rimlig mening kan sägas vara “erfarna”, men som ändå blir lysande presidenter. Ett sådant exempel är Vaclav Havel. Och hur erfaren var Nelson Mandela, och av vad var han erfaren?

Och ännu mer belysande blir talet om erfarenhet om man tillämpar det på religionens område. Vilken erfarenhet hade egentligen Muhammed av att starta en religion, eller Jesus? Nog borde väl mera erfarna personer ha anförtrotts den uppgiften? Eller?

Så frågan är vad denna tid behöver för ledare i USA. Inte i långa stycken irrelevant medialt tjafs om Obamas bristande erfarenhet.

Därför anser jag att huvudorsaken till att Barack Obama valde Joe Biden inte hade med utrikespolitiken att göra. Det är förstås ingen nackdel att Biden är både erfaren och kunnig på området, men jag tror inte för ett ögonblick att Barack Obama tror på mediebilden av sig själv. Han vet förstås att han är både tillräckligt kunnig, intelligent och omdömesgill. Utan jag tror att han har under processen att finna sin vicepresident upptäckt att Bidens stora fördel är att han passar in i den ledarstil som Obama har. Den öppna och icke-auktoritära ledarstil som tveklöst är hans signum. Jag tror alltså att Obama valt Biden därför att Biden är en intelligent och kunnig man, med tillräckligt hög integritet för att Obama skall kunna känna att han kommer att kunna få ett vitalt partnerskap med Biden när det gäller att artikulera sin egen transformerande vision för USA.

DN, SvD1, SvD2, Sydsvenskan1, Sydsvenskan2
———————————-
Andra bloggare om , ,