Obamas strategi

Hittade just en liten betraktelse på en amerikansk blogg som har ett intressant perspektiv på hur striden mellan Barack Obama och John McCain förlupit under sommaren. Den sägs komma från en person med inblick i Obamas kampanj. Jag vet förstås inget om det, men dess innehåll är inte kontraintuitivt utifrån min förståelse av Obamas hållning. Och betraktelsens huvudpoäng är att Barack Obama följer en klar strategi och att hans agerande inte är nämnvärt om ens något påverkat av John McCains olika tillsynes framgångsrika attacker.

DN, SvD1, SvD2
———————————
Andra bloggare om , ,