Olika primärvalsstrategier

I dagens The Huffington Post har Arianna Huffington skrivit en mycket intressant artikel om skillnaden i strategiskt tänkande bakom Hillary Clintons och Barack Obamas primärvalskampanjer.

Det mest fascinerande från mitt perspektiv är att Obamas strategi egentligen inte är en strategi i den vanliga opportunistiska och exklusivt egennyttokalkylerande meningen utan bärs upp av hur han har försökt verka politiskt från början. Att grundpremissen i hans strategi i själva verket sammanfaller med hans livshållning i en djupare mening. Något som man också får en viss känsla av i följande lilla film från YouTube med titeln Meet Barack Obama


———————————
Andra bloggare om , , ,

Comment (1)

 1. Ja, jag håller med. Genom att trycka på det mytiska begreppet “The United States of America” lyckas Barack Obama skapa en känsla av enighet i detta etniskt, kulturellt, ekonomiskt och mentalt splittrade land.

  Där Hillary Clinton kämpar för underprivilegierades rätt till sjukvård betonar i stället Barack Obama likheten mellan alla människor i landet. Smart.

  Där Hillary kömpar för kvinnors rätt kämpar Barack för alla olika rasers rätt. Smart.

  Ja, han verkar ju vara på den segrande vägen just nu.

  Vilket inte spelar någon roll egentligen. De som styr i USA sitter i slutna företagsstyrelser, utan demokratisk insyn. Vad “corporate finance” bestämmer – så blir det i USA och i världen.

  Och det är ingen god framtid att se fram emot.

Comments are closed.