Obamas kraftfulla och djupt tänkta tal

Efter att ha följt Barack Obama tämligen noggrant ända fram till hans valseger så har jag gjort ett uppehåll i mitt bloggande av den enkla anledningen att jag har prioriterat annat skrivande. Och jag är fortfarande inte klar med detta arbete. Men efter att ha lyssnat några gånger på Obamas tal känns det som att jag i konsekvensens namn måste låta det pryda min blogg även om det inte längre är en nyhet.

Reaktionerna på talet blev väl inte översvallande. Och en del tyckte att det saknade det rätta retoriska lyftet. Inga slagkraftiga formuleringar som kommer att citeras i evärdliga tider. Enligt min uppfattning är det emellertid ett lysande och synnerligen innehållsrikt tal.

Ta t.ex. följande två stycken:

To the Muslim world, we seek a new way forward, based on mutual interest and mutual respect. To those leaders around the globe who seek to sow conflict, or blame their society’s ills on the West – know that your people will judge you on what you can build, not what you destroy. To those who cling to power through corruption and deceit and the silencing of dissent, know that you are on the wrong side of history; but that we will extend a hand if you are willing to unclench your fist.

To the people of poor nations, we pledge to work alongside you to make your farms flourish and let clean waters flow; to nourish starved bodies and feed hungry minds. And to those nations like ours that enjoy relative plenty, we say we can no longer afford indifference to suffering outside our borders; nor can we consume the world’s resources without regard to effect. For the world has changed, and we must change with it.

Här är talet i sin helhet. Först svär Obama presidenteden och själva talet börjar efter tre minuter.

DN
———————————-
Andra bloggare om , ,

Comments (3)

  1. Det var ett bra tal tyckte jag, även om jag tycker jag hört bättre av honom. Men Obamas talarkonst är så lysande att många av oss förväntar oss att de skall vara fantastiska varje gång.

  2. Det är stor skillnad mellan att hålla tal som skall göra medborgarna entusiastiska i en valkampanj och att hålla tal som skall få dem både att förstå en komplicerad situation och att det krävs av dem som medborgare att de har en mogen och långsiktigt ansvarstagande hållning till sina personliga liv och till samhällsutvecklingen om den krisartade situationen skall kunna hanteras rimligt framgångsrikt.

    Det retoriska fyrverkeriet passar förstås för valkampanjen. Medan Obama denna gång mera framträdde som den välformulerade och kloke, men samtidigt stränge fadern.

  3. Man kan fundera på vilka som står bakom Obamas presidentvalskampanj. Den som blir uttagen till få ställa upp i Amerikanska presidentvalet har nog rättså många förplikelser att uppfylla. George Soros är visst inblandad bland andra. Vad har Soros för motiv? Han är väl inte känd för att göra något han inte tjänar på. Den ende något så när ärlige politiker som finns den andra sida Atlanten är väl Ron Paul, enligt min mening.

Comments are closed.