Medvetandet och hjärnan

Efter att här på småtimmarna ha lyssnat till en utomordentligt bra radiointervju med Dr. Eben Alexander, en amerikansk neurokirurg, blev jag så entusiastisk över att ha upptäckt en tankefrände att jag måste göra ett litet kort blogginlägg. Denne Eben Alexander var till och med att han drabbades av en svår hjärnhinneinflammation en konventionell företrädare för den reduktionistiska materialism som forskarvärlden, utbildningsväsendet och stora delar av media försöker sälja in som ett vetenskapligt faktum när det i själva verket är en trosuppfattning. Och dessutom en högst tvivelaktig sådan.

När Eben Alexander vaknade upp ur sin koma erinrade han sig en intensiv, hyperverklig och synnerligen mångfacetterad upplevelse av en andlig värld. En upplevelse som i ett slag klargjorde att hans tidigare syn på tingen var grovt bristfällig. Och i intervjun talar han både om upplevelsen och sina teoretiska slutsatser. I en kommande bok med arbetsnamnet Life Beyond Death: A Neurosurgeon’s Life-Changing Near-Death Odyssey kommer han att redogöra både för sina upplevelser och för de teoretiska slutsatser som han dragit.

Jag ser förstås fram emot att läsa detta verk och är samtidigt glad för att jag under väntan på utgivningen kan erbjuda ett surrogat för boken ifråga till de otåliga, nämligen min egen I ett annat ljus. Ett av de centrala teoretiska spörsmålen i den är ju frågan om medvetandets förhållande till hjärnan. Med utgångspunkt från mina egna inre s.k. mystiska upplevelser så gör jag mitt bästa för att visa på bristerna i den reduktionistiska materialismen. Och så försöker jag måla upp en trovärdigare och konstruktivare världsbild för vår tid.
—–
Andra bloggare om , , , , , , , ,

Comments (4)

  1. Hej Karl-Erik!

    Ser fram emot våra fortsatta samtal, jag var med på en 8-dagars konferens på universitet om medvetandet. Oerhört intressant och viktigt tema eftersom det påverkar vår egna identitet.

  2. Synd att jag såg denna sida först idag. Hjärnan och medvetandet är ett spännande område som har engagerat mig under många år. Problemet är att mycket av litteraturen är återupprepningar för det mesta. Men under senare år har en del nytänkande kommit på pränt genom framför allt utvecklingen av studier av hjärnan med olika typer av hjärnskanners. Själv har jag en egen hypotes om medvetandet som jag benämner Displayteorin och som återfinns i min bok: “De fem sinnenas auditorim: Om medvetandet och displayteorin som förklaringsmodell”. Bokens hemsida finner du ovan.

    MVH
    Björn

Comments are closed.