McCains beslutsamhet att vinna genom försåtliga lögner

Här kommer en mycket intressant studie i ohederlig argumentation.

Först en ny annons från John McCains kampanj.

Sedan det uttalande från Obama som ligger till grund för McCains attack.

Slutsatsen blir att McCain uppenbarligen inte drar sig för något. Han är ju en gång för alla “an American hero”, och en sådan bevarar väl sitt hjälteskap även om han tydligen frivilligt drar sig själv i den intellektuella och moraliska rännstenen. Men agerandet visar ju också vad han tror om sina landsmäns manipulerbarhet och urskillningsförmåga. Och kanske har han rätt? Opinionsundersökningarna visar i varje fall att hans smutskastning går hem till viss del.

Själv tycker jag att det är hög tid att inrätta en instans med juridisk rätt att värna en mogen politisk dialog från dylik fullständigt missvisande och lögnaktig propaganda.

DN, SvD1, SvD2,
———————————
Andra bloggare om , ,