Den erfarne McCain kontra den naive Obama

Visst är det väl sant att John McCain har ett stort försteg framför Barack Obama när det gäller utrikespolitiken. Det upprepas i varje fall ofta att McCain förstår de storpolitiska och geostrategiska frågorna i motsats till den naive Obama. En mycket intressant och skarpt formulerad betraktelse över hur det förhåller sig kan studeras i Los Angeles Times.
———————————
Andra bloggare om , ,