Smäll upp en synagoga också!

Börjat läsa ikapp gamla tidningar efter en intensiv arbetsperiod. Läste då i natt en utomordentligt intressant artikel i SvD av biskopen Bengt Wadensjö. Under rubriken Vi bygger ihop kyrka och moské förklarar han att:

Sedan ett par år diskuteras nu om Nacka församling i Svenska kyrkan, S:t Konrads katolska församling i Nacka samt Muslimernas förening i Fisksätra gemensamt ska bygga ett Guds hus. Folket i Nacka håller på att få en kyrka och en moské som goda grannar under samma tak. Mer än så: en församling i Svenska kyrkan samsas med en romersk-katolsk församling och bygger ett gemensamt kyrkorum.

Planerna har nu gått så långt att man tagit fram en modell

som visar en moské och en kyrka sida vid sida, förenade av en gemensam foajé. Kyrkorummet ger utrymme för såväl Svenska kyrkans som den romersk-katolska liturgiska traditionen. Moskén blir ett öppet forum för muslimer och islams vänner. Syftet är att i närmiljön göra en gemensam manifestation av samhörighet oavsett tro, kultur och språk. Byggnaden är en kraftfull motvikt mot dem som ser muslimerna eller de romerska katolikerna som främmande och hotfulla element.

Om detta förträffliga initiativ har jag bara en kommentar. Smäll upp en synagoga också!

——————
Andra bloggare om , , , , , ,

Comments (4)

 1. naturligtvis skall där finnas en SYNAGOGA också, men det accepterar väl inte muslimerna, i slutänden är det de som bestämmer hur det hela skall utformas!
  Vilka skall betala detta experiment, jag vill inte bidraga med en svensk krona och jag betalar kyrkoskatt, eftersom jag är medlem i SVENSKA kyrkan, låt biskopen betala, tillsammans med islamisterna!
  Judarna har levt sina liv i Sverige i århundraden, parallellt med den kristna befolkning, utan att ställa en massa krav, det är självskrivet att de, om de vill, skall ha en synagoga, vägg i vägg med moskén!

 2. Det verkar som att du inte tror att det kan komma något speciellt gott ut ur detta initiativ. Det tror däremot jag. Dessutom tycker jag att det är lovvärt med initiativ som bygger på att man ser till det gemensamma i stället för att förstora och inflammera de olikheter som finns.

 3. självklart skall det byggas en synagoga, det krävs, annars blir det obalans, men det är naturligtvis en omöjlighet, eftersom det är muslimerna som bestämmer vad som skall byggas och inte, och att de inte erkänner JUDARNA, utan att de skall utrotas! Alltså inte en svensk krona till detta projekt, och tas något via kyrkoskatten, då blir det massutträde ur Svenska kyrkan, och det har ni inte råd med!
  Hur kan människor, helt väsenskilda från oss, från en helt annan del av världen, där man i vissa avseenden fortfarande står och stampar som på 500-talet e.Kr. komma hit, till ett modernt framtidsland, och ställa sina bakåtsträvande krav, det är helt ofattbart, exempel “avhuggning av händer på tjuvar, stening av kvinnor”, skrattretande, om det inte vore djupaste allvar!
  Se BBC-filmen “under moskéns täckmantel” och Era ögon skall öppnas!!!!!!

 4. Det verkar som att du har uppfattningen att alla muslimer är ohjälpligt bakåtsträvande. Den uppfattningen delar inte jag. Dessutom är ärlig dialog nästan alltid något konstruktivt för alla inblandade parter. Om det nu inte är så att man redan låst sig i en oförsonlig syn.

Comments are closed.