Föreläsning på G16 – 26 februari 18.30

När jag läste Agneta Lagercrantz artikel om G16 i SvD tänkte jag att där skulle jag kunna hålla en föreläsning med utgångspunkt från min senaste bok. Efter en del om och men blir den tanken verklighet 26 februari. Då håller jag alltså en föreläsning med början klockan 18.30 på Luntmakargatan 52 med samma titel som min bok – … men vad går det ut på egentligen – livet alltså. Lite mer information om själva föredraget samt all praktisk information finns på G16:s hemsida och alla som vill läsa lite mer om min bok kan hitta recensioner och annat smått och gott på min hemsida.
———————————
Andra bloggare om , , , , , ,

Comment (1)

  1. Vad händer för närvarande med människors tro på när det gäller varifrån vi kommer, vad livet är till för och vart vi är på väg. Det är denna fråga jag ställer mig för att kommentera artikeln “Ett andligt smörgåsbord” i SvD från 24 maj 2007.

    Jag tror att det vi upplever globalt för närvarande om att religionerna görs mera likvärdiga när det gäller sanningshalt och svaren på livsfrågorna…I en global värld där kulturerna lever sida vid sida uppstår miljontals möten dagligen som handlar om möten mellan olika religioner och kulturer. Ja, detta är en revolution…. om än i det tysta. Det vi vardagligast upplever människor emellan kan liknas vid något revolutionärt nytt, även om man då inte bekänner sig till något specifikt… utan anser att alla livsåskådningar har lika värde. De gamla auktoriteterna i kyrkan tystas ned men samtidigt så har de “nya livsfrågorna” svårt att bli klart kanaliserade och erkända då kyrkan vidlåter brist på andliga ledare som kan kanalisera den nya tron. Vi människor som lever nu på snart 2010-talet får var och en hitta vårt eget ljus och uppleva att vi lever i det okända….. och att vi är på väg mot något vi inte vet något om. Jag är emellertid övertygad om att vi som hittat vår egen väg till Gud, och som neutraliserat Kyrkan kommer att hitta lösningar på organisations-och ledarskapsproblemet. Låt oss bevara det kulturella arvet från antiken och reformationen och var och en av oss som troget söker svaren på livsgåtorna för egen del och för människans gemensamma del må hitta rätt i livets labyrint. Min grundtro är att tillvaron styrs av en positiv kraft och att varje generation kan tillvarata denna kraft.
    Margareta “maya” Gustafsson

Comments are closed.