Ett retoriskt mästerstycke

Severn Suzuki, en 12 årig kanadensisk flicka, säger några sanningens ord om vart samhällsutvecklingen är på väg, och vart den borde vara på väg! Talet hölls redan vid Rio-konferensen 1992, men är inte mindre aktuellt nu. Enligt Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Severn_Cullis-Suzuki har hon fortsatt på samma spår och utöver pågående högre studier i olika miljörelaterade ämnen har hon bl.a arbetat som medlem i Kofi Annans Special Advisory Panel inför UN World Summit i Johannesburg 2002.