Den vise VD:n verkar stå sig gott

Läser just lite gamla tidningar som blivit olästa på grund av andra semesterfröjder. Blev då glad och lätt nostalgisk när jag läste en artikel om Christer Ackerman och hans bok Chefen och medarbetaren. Det verkar vara en klok bok, men det som framförallt gjorde intryck på mig var vad förläggaren Bertil Ekerlid sa om den krassa ekonomiska sidan av saken

Läsekretsen för den här typen av böcker är i allmänhet ett par tusen personalchefer och en del andra chefer och vd:ar. Men Christer Ackerman tycker att hans bok vänder sig till alla, eftersom den handlar om arbetslivet.

–Boken fortsätter att sälja fast det är snart fyra år sedan den kom ut, och vi säljer fortfarande cirka 500 av den per år, så upplagan kommer att stiga år från år, säger bokförläggare Bertil Ekerlid på Ekerlids förlag.

–4000 sålda exemplar är bra för att vara en ledarskapsbok, fortsätter han. Många ledarskapsböcker säljer bara mellan 500 och 1000 exemplar, i bästa fall 2000.

Med detta kriterium så måste min Den vise VD:n vara nog så bra. Den säljer fortfarande och har sammanlagt sålts i c:a 7000 ex.

Comment (1)

  1. Glädjande, eftersom det visar att det finns ett intresse för helt annorlunda sätt att organisera och jobba bland chefer.

Comments are closed.